4 Mar | 2e Nationaal Geschiedenisonderwijscongres [National History Education Conference], EUR

4 Mar | 2e Nationaal Geschiedenisonderwijscongres [National

Op 4 maart 2016 organiseert VGN (Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland) in samenwerking met de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam het tweede Nationaal Geschiedenisonderwijscongres op de EUR.

Op deze dag wordt de visie van de VGN op de toekomst van het geschiedenisonderwijs gepresenteerd. Deze visie is een antwoord op de door het kabinet geïnitieerde maatschappijbrede discussie over de toekomst van het (geschiedenis)onderwijs. Een belangrijke discussie, die grote consequenties kan hebben voor het geschiedeniscurriculum en zelfs voor het voortbestaan van geschiedenis als zelfstandig vak in het middelbaar onderwijs. In het middagdeel wordt dit thema in tal van nascholingsworkshops voor geschiedenisdocenten uitgewerkt.

Key-note speakers zijn prof.dr. Paul Schnabel (voorzitter Platform Onderwijs 2032) en prof.dr. Maria Grever (hoogleraar theorie van de geschiedenis EUR).

Zie voor meer informatie de flyer en de website van VGN.