5 Juni | Geschiedtheorie in Nederland and Beyond

Symposium en Forum ter gelegenheid van het afscheid van Chris Lorenz
Amsterdam, vrijdag 5 juni 2015

Symposium Geschiedtheorie in Nederland (Nederlandstalig)
Vrije Universiteit Amsterdam – 10.00-15.00 Hoofdgebouw, HG-6A10

Geschiedtheorie, of geschiedfilosofie, kan in Nederland bogen op een lange en opmerkelijke traditie. Nergens ter wereld is de reflectie op de grondslagen en methoden van de historische discipline zo verankerd als in Nederland. In dit symposium staat de bijzondere positie van de geschiedtheorie in Nederland centraal. Sprekers gaan in op vragen als: Wat zijn de voornaamste kwesties die door Nederlandse geschiedfilosofen aan de orde werden gesteld, en vanuit welke achtergrond deden ze dat? Welke naburige disciplines functioneerden voor de Nederlandse geschiedtheorie als Leitdisziplin en inspiratiebron? En hoe kan het succes van de rond 1980 aangetreden beeldbepalende generatie van geschiedfilosofen worden verklaard?

Sprekers: Chiel van den Akker, Berber Bevernage, Jacques Bos, Katie Digan, Herman Paul, Krijn Thijs en Chris Lorenz

Het symposium is vrij toegankelijk. Wel vernemen we graag van tevoren uw komst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar symposiumlorenz@gmail.com.

Forum on Thinking about History in the Twenty-First Century (in English)
Academisch-cultureel centrum SPUI 25 – 16.00-18.00, drinks

This forum aims to assess the current state of historical theory and its future. What questions need to be addressed and will determine the agenda of theorists of history in the near future? Is there still a future for philosophy of history as an independent discipline? Or would the reflective historian be better suited to address the questions that philosophers of history have traditionally posed?

Speakers: Stefan Berger (Bochum), Wulf Kansteiner (Aarhus), Berber Bevernage (Gent), Chris Lorenz (Amsterdam); Chair: Susan Legêne (Amsterdam)

 

De organisatie van het symposium en het forum is in handen van Chiel van den Akker, Jacques Bos, Herman Paul, Krijn Thijs. Contact opnemen kan via symposiumlorenz@gmail.com.