Aan alle twijfel een einde: het is hoogconjunctuur in Nederland

Aan alle twijfel een einde: het is hoogconjunctuur in

‘Met nog een kwartaal te gaan wordt 2016 een bijzonder hersteljaar met een economische groei van 2,1%.’ Zo begint het Centraal Planbureau de analyse van de Nederlandse economie in de onlangs gepubliceerde decemberraming. Het CPB was sinds de crisis niet zo optimistisch over groei, werkloosheid en begrotingstekort als nu.

‘Dit is goed nieuws’, zegt Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, over de nieuwe verwachtingen van het CPB. Jacobs uitte recent de kritiek dat er de afgelopen jaren in Nederland een overdreven zuinig begrotingsbeleid is gevoerd en dat dit de groei onnodig heeft geschaad. Hij geeft zijn reactie in Het Financieele Dagblad, d.d. 14 december 2016

Meer informatie

Bekijk hier het volledige artikel in Het Financieele Dagblad, d.d. 14 december 2016