Aanpak cybercriminaliteit schiet tekort

De maatregelen om cybercrime te voorkomen schieten tekort. Bestrijding lukt alleen als het strafrecht internationaal wordt aangepast tot een systematische, alomvattende en stabiele wetgeving. Dat stelt promovenda Qianyun Wang in haar proefschrift, dat ze op donderdag 15 december 2016 verdedigt. 

Cybercriminaliteit komt vaak voor, terwijl tegenmaatregelen ontoereikend blijken. Dat komt volgens Qianyun Wang (Erasmus School of Law) onder andere doordat de reikwijdte van het strafrecht tekort schiet. Daarnaast houdt cybercrime zich niet aan landsgrenzen en zijn er inconsistenties tussen de nationale wetgevingen als het gaat om die vorm van criminaliteit.

Wang onderzocht daarom hoe het strafrecht kan worden aangepast om cybercrime effectief te bestrijden. Daarvoor vergeleek ze de aanpak in China, de VS, Groot-Brittannië, Singapore en Europa, en de ervaringen die in de diverse rechtstelsels zijn opgedaan.

Stabiele wetgeving
Uit de vergelijking die Wang maakte blijkt dat cybercrime vraagt om een systematische, alomvattende en stabiele wetgeving. Ze maakt daarbij verschil tussen nieuwe criminaliteit (met computers of gegevens als doelwitten door middel van ‘hacking’) en ‘traditionele’ criminaliteit als fraude, die door computers wordt vergemakkelijkt.

Volgens Wang is er voor die nieuwe criminaliteit nieuwe wetgeving noodzakelijk. Bij het maken daarvan moet er zowel worden gelet op de computer die aangevallen wordt als ook op de gegevens die door cybercrime in gevaar komen. Dat werkt het beste: het zorgt ervoor dat de strafbaarstelling niet te ver gaat – en daarmee de online vrijheid niet in het gedrang komt. Daarnaast bevordert zo’n dubbele benadering de broodnodige internationale harmonisering van het recht en daarmee internationale afstemming. De promovenda stelt verder dat het strafrecht rond cybercriminaliteit steeds aangepast en vernieuwd moet worden om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de informatietechnologie. 

Wang merkt ook op dat landen ingaan tegen hun eigen cybercrimewetgeving door illegaal de digitale communicatie van hooggeplaatste officials van andere landen af te tappen, bijvoorbeeld het PRISM-programma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Over Qianyun Wang
Wang Qianyun studeerde aan de Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) en de China University of Political Science and Law (CUPL). Ook werkte ze voor Google China en het Hooggerechtshof in China. In 2012 startte ze haar promotieonderzoek aan de Erasmus School of Law.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen