Aansprakelijk of niet? De kijk van de rechter op het gedrag van bestuurders

Aansprakelijk of niet? De kijk van de rechter op het gedrag

Het is eerder regel dan uitzondering dat bestuurders en commissarissen doelwit zijn van schadeclaims als een vennootschap failliet gaat. Dat zeggen veel topbestuurders in het promotieonderzoek van jurist Thy Pham. Ze stelt dat bestuurders eerder onzeker dan bang zijn voor aansprakelijkheid. Pham promoveert vrijdag 10 maart 2017.

Angstige bestuurders kunnen een gevaar vormen voor de continuïteit van een onderneming. Zij zijn onnodig risicomijdend, nalatig of geven in het geheel geen uitvoering aan hun bestuurstaak. Ook het verwaarlozen van hun taak is een belangrijk corporate governance probleem waar in de literatuur meer aandacht voor mag zijn.

Voor haar proefschrift ‘Director’s liability. A legal and empirical study’ interviewde Thy Pham 54 topbestuurders en analyseerde ze een selectie rechterlijke uitspraken op statistische wijze.

Aansprakelijk of niet?
Volgens Pham heeft de rechter een belangrijke taak om helder en transparant te communiceren wanneer bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Voor haar onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid bestudeerde zij onder meer een selectie rechterlijke uitspraken uit de periode 2003-2013. Hoewel in 85% van de zaken sprake was van een faillissement, blijkt dat echter geen significante factor voor het toewijzen van bestuurdersaansprakelijkheid door de rechter.

Opzet
In een groot deel van de bestudeerde uitspraken blijkt dat een rechter een bestuurder persoonlijk aansprakelijk houdt vanwege evident ernstig verwijtbare gedragingen. Daarbij is opzettelijke benadeling van de vennootschap of schuldeisers van de vennootschap in het spel.

Pham stelt dat het vanuit het idee van good corporate governance wenselijk is dat bestuurders en commissarissen in beginsel niet gedechargeerd mogen worden voor opzettelijk benadelende gedragingen, waaronder ook fraude. Verder pleit ze voor subjectief goede trouw van bestuurders als voorwaarde voor een geldige decharge. Een dergelijke standaard is een beter marketinginstrument voor goed ondernemingsbestuur.

In zaken waarbij opzet geen rol speelde, blijkt de rechter zich te richten op specifieke normschending en voorzienbare schade. Het nemen van risicovolle beslissingen, zelfs (achteraf bezien) excessief hoge risico’s, vormde geen doorslaggevende factor voor toewijzing van aansprakelijkheid.

Over Thy Pham
Thy Pham won in 2014 de ‘Best Research Proposal Award’ op de Financial Markets Corporate Governance Conference in Australië. Ze presenteerde verder haar research papers op conferenties in Edinburgh en Braga. Zij is universitair docent aan de Universiteit van Leiden, sectie Ondernemingsrecht.

ThyPham
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 1216 of press@eur.nl