'About family and fate'

Promotie: Esmée Zwiers
Esmée Zwiers stelt in haar proefschrift dat omstandigheden in de kinderjaren belangrijk zijn voor iemands uitkomsten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat ongelijkheid tussen kinderen bij de geboorte kan uitmonden in grotere ongelijkheid wanneer zij volwassen zijn. Op 4 juli verdedigt Zwiers haar proefschrift 'About Family and Fate: Childhood Circumstances and Human Capital Formation'.

Veel omstandigheden in de kinderjaren zijn gecorreleerd met elkaar, waardoor het moeilijk is om de individuele bijdrage van elke factor te bepalen. Zwiers maakt in haar onderzoek daarom gebruik van quasi-experimentele methoden en bestudeert drie factoren in de kinderjaren die van invloed kunnen zijn op de vorming van menselijk kapitaal: variërend van voor de conceptie van het kind tot lang na de geboorte.

Factor 1: Externe omstandigheden
In de eerste studie richt Zwiers zich op een factor voor de conceptie van het kind. Hoe beïnvloeden externe omstandigheden welk type ouders een kind krijgt? En, hoe werkt dit door in de lange termijnuitkomsten van hun kinderen?
Ze bestudeert een verbetering van omstandigheden die is voortgekomen uit het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 

Zwiers stelt dat er geen bewijs is voor ouderlijke selectie: kinderen die zijn verwekt net na de oorlog, gedurende betere omstandigheden, hebben geen andere arbeidsmarkt- of gezondheidsuitkomsten  dan kinderen die vijftig jaar later verwekt zijn. Verder stelt zij dat opgroeien in een minder stabiele familie niet leidt tot slechtere uitkomsten op latere leeftijd.

Factor 2: Hormonale verschillen
In de tweede studie onderzoekt Zwiers of een andere prenatale factor, hormonale verschillen, effect hebben op onderwijsuitkomsten. De focus ligt op de rol van prenataal testosteron, een hormoon waarvan de concentraties hoger zijn bij mannen dan bij vrouwen. Zij gebruikt exogene variatie in de blootstelling aan prenataal testosteron in tweelingen en stelt dat hoger prenataal testosteron leidt tot lagere wiskundescores voor meisjes. 

Factor 3: Omgeving
In de derde studie onderzoekt Zwiers 
hoe een andere omgevingsfactor na de geboorte, de opzet van het onderwijssysteem, schoolprestaties beïnvloedt.

Dit proefschrift brengt ons een stap dichter bij het begrijpen van de factoren die in de kinderjaren belangrijk zijn voor de vorming van menselijk kapitaal. Dit is vooral belangrijk gezien de hedendaagse technologische vooruitgang: door een grotere waardering van menselijk kapitaal zijn de consequenties van nadelige omstandigheden in de kinderjaren groter dan ooit.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de ceremonie contact op met Ronald de Groot, communicatieadviseur van Erasmus School of Economics, via 010-4081762 of per e-mail: rdegroot@ese.eur.nl.