Afkeuring en bijval voor vermogensbelasting op eigen huis

Afkeuring en bijval voor vermogensbelasting op eigen huis

De ’fiscale overplaatsing’ van het eigen huis is een van de voorstellen die het CPB laatst deed bij zijn nieuwste economische ramingen. Het voorstel houdt in dat de nettowaarde van een eigen huis niet als inkomen, maar als vermogen moet worden belast. Het CPB-voorstel maakt deel uit van een plan om het besteedbaar inkomen van jonge werkenden te verhogen. Deze groep werknemers heeft nu relatief hoge lasten door pensioenpremies en de kosten van een hypotheek. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics en lid van de commissie Van Dijkhuizen, wordt in Het Financieele Dagblad bevraagd over dit voorstel.

Kavelaars vond overheveling van de eigen woning naar box 3 al eerder een goed idee. 'Ik ben een groot voorstander. Al was het alleen al om een einde te maken aan de ongelijke behandeling van vermogen in het huidige stelsel. De commissie vond het toen te risicovol om het direct te doen. Nu de huizenmarkt aantrekt, de rente zo laag is en het ook economisch weer wat beter gaat, zijn de omstandigheden ervoor een stuk verbeterd'. Volgens hem is er zelfs wel draagvlak voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, mits de opbrengst volledig wordt teruggegeven.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in Het Financieele Dagblad, d.d. 8 maart 2016.