Afscheidsrede Gert van der Pijl op vrijdag 28 juni 2013

Op vrijdag 28 juni 2013 geeft Gert van der Pijl, professor IT-Auditing bij Erasmus School of Economics zijn afscheidsrede getiteld ‘Auditing overdracht: een postmodern perspectief’.

Over de afscheidsrede

Het vakgebied Auditing is ontstaan binnen een positivistisch wetenschapsfilosofische context. Het is de vraag of de wereld waarin de hedendaagse auditor opereert nog vanuit die context kan worden beschouwd. In het college wordt de vraag gesteld wat het voor de auditor zou betekenen als we de positivistische beschouwingswijze verruilen voor een meer postmoderne. Het Audit vak kan daardoor nog boeiender, maar ook uitdagender worden. Er is immers veel minder zekerheid dat de objecten van audit aan allerlei stellige wetmatigheden zullen voldoen. Het formuleren van normen als basis voor een audit wordt daardoor veel moeilijker. Bovendien wordt de auditor nog duidelijker onderdeel van het belangenspel dat zich in iedere organisatie afspeelt. De auditor wordt daardoor steeds weer gedwongen zich te bezinnen op nieuwe, vaak onzekere, situaties. Hij zal steeds kritisch naar zijn gereedschapskist moeten kijken om te beoordelen welke tools nog bruikbaar zijn en welke nieuwe tools mogelijk moeten worden ontwikkeld.

Over Gert van der Pijl

Gert van der Pijl is hoogleraar IT Auditing aan de Erasmus School of Economics en programmadirecteur van de ESAA opleiding IT Auditing. Na een kandidaats econometrie en een doctoraal Economie van Ontwikkelingslanden bij onder andere Tinbergen, werkte hij enkele jaren voor de International Labour Organisation in Accra (Ghana). Na terugkeer in Nederland deed hij contract onderzoek op een breed gebied van economische en sociale vraagstukken. In 1993 promoveerde hij op het proefschrift 'Kwaliteit van informatie in theorie en praktijk'. Vanaf maart 1999 vervult Van der Pijl zijn huidige functie bij de Erasmus School of Economics. Van daaruit was hij ook betrokken bij het onderwijs in de studierichting economie en informatica. Van der Pijl begeleide als promotor een aantal promovendi op een breed scala van Auditing gerelateerde onderwerpen. In het maatschappelijk verkeer fungeerde hij onder andere als hoofdredacteur van 'De IT-Auditor' en het 'Handboek IT-Auditing'.

Meer informatie

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van de Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@ese.eur.nl of (010) 408 1216.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen