Alex Voorhoeve aangesteld als gasthoogleraar bij Erasmus School of Economics

Per 1 september 2017 zal Alex Voorhoeve een jaar lang verbonden zijn aan Erasmus School of Economics. Hij komt over uit Londen, waar hij hoogleraar filosofie is binnen de vakgroep Philosophy, Logic and Scientific Method van London School of Economics and Political Science (LSE).

Hoogleraar Jack Vromen, wetenschappelijk directeur van EIPE (Erasmus Institute for Philosophy and Economics), is in zijn nopjes met de aanstelling: "Erasmus School of Economics werkt er hard aan om het programma Economics & Humanities verder te verbeteren. Dankzij de komst van Alex Voorhoeve kunnen wij ethiek en politieke filosofie stelselmatiger in ons programma integreren, zonder afbreuk te doen aan de sterke traditie van de School op het gebied van economie."

Onderzoek en onderwijs

In zijn onderzoek richt Voorhoeve zich voornamelijk op de thema's egalitarisme, beslissingstheorie en morele besluitvorming en eerlijke toewijzing van middelen in de gezondheidszorg. Hij werkt aan enkele vraagstukken die aan de basis van de gelijkheidstheorie staan. Hij onderzoekt onder andere of het uitmaakt dat sommigen het slechter hebben dan anderen, welke relatie er bestaat tussen 'sociaal egalitarisme' en 'egalitarisme op basis van geluk' en welke rol de keuzemogelijkheden van mensen spelen bij het rechtvaardigen van oneerlijke resultaten. Daarnaast is hij geïnteresseerd in datgene wat psychologie ons kan vertellen over de manier waarop we in de praktijk keuzes maken en in hoeverre we met behulp van rationelekeuzetheorie en morele reflectie te weten kunnen komen welke keuze we moeten maken. Een groot deel van zijn toegepast werk is gericht op de manier waarop met beperkte middelen aan de gezondheidsbehoeften van mensen kan worden voldaan. Alex Voorhoeve zal een leergang verzorgen in de onderzoeksmaster Philosophy and Economics.

Gasthoogleraar ethiek en economie Alex Voorhoeve heeft een MSc-titel in de economie (1997) en een MA-titel in de filosofie (1999), beide behaald aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het behalen van zijn titel in de economie is hij op het Nederlandse Ministerie van Financiën gaan werken, waarna hij de verleiding niet heeft kunnen weerstaan om filosofie te gaan studeren. Hij heeft vervolgens een MPhil-titel in de filosofie behaald aan Cambridge (2000), gevolgd door een PhD-titel in de filosofie aan University College London (2006). Sinds 2004 is hij verbonden aan LSE. Voorhoeve is in het verleden als gasthoogleraar verbonden geweest aan Harvard (2008-09), Princeton (2012-13) en de National Institutes of Health in de Verenigde Staten (2016-17).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen