“Als het gaat om werkdruk en werkplezier, zijn de nieuwe wetenschappelijke profielen een belangrijke ontwikkeling”

Dr. Marike Polak over Erkennen & Waarderen
Marike Polak, associate professor bij ESSB

Afgelopen zomer werd dr. Marike Polak, statisticus bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), benoemd tot universitair hoofddocent (UHD). Sindsdien werkt ze in het managementprofiel, een van de vijf wetenschappelijke profielen die binnen ESSB zijn ontwikkeld om mensen in hun kracht te zetten en werkdruk te verminderen.

ESSB-wetenschappers kunnen nu kiezen waar ze zich op willen focussen: onderwijs, onderzoek, management, societal impact of het standaard profiel van 60 procent onderwijs en 40 procent onderzoek. “Het is belangrijk om met elkaar te erkennen dat we een pittige klus hebben te klaren. Door in een team te kijken waar ieders passie en talent ligt, kan iedereen het accent leggen op datgene waarvan zij of hij energie krijgt.”

Marike Polak werkt al zo’n dertien jaar aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is van huis uit psycholoog, promoveerde in Leiden in de methodologie en data-analyse, en begon op onze universiteit als docent binnen het cluster Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS). Hier geeft ze nog steeds statistiek- en schrijfonderwijs aan de opleidingen psychologie en pedagogiek. Daarnaast doet ze onderzoek op het gebied van o.a. het Ontwikkelingsprofiel, Klinische Genetica en validatiemethoden voor klinisch diagnostische instrumenten. Ze is extern beoordelaar bij de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN).

Een natuurlijke ontwikkeling

Gaandeweg verschoof het accent in haar loopbaan steeds meer van onderwijs naar commissie- en beleidswerk. Polak ontwikkelde zich in de afgelopen vijf jaar van lid van de ESSB examencommissie tot voorzitter. “Hoe meer ervaring je opdoet met het geven van onderwijs, hoe meer je ook ideeën krijgt over verbetermogelijkheden binnen de universiteit. Het feit dat ik mijzelf meer heb kunnen ontwikkelen in zogeheten managementrollen, maakt ook dat ik mij op een natuurlijke manier heb kunnen ontwikkelen in het werk. Zo heb ik kunnen doorgroeien.”

Vijf verschillende profielen

Prof.dr. Victor Bekkers, decaan van ESSB, zette het verminderen van de werkdruk onder wetenschappelijk personeel hoog op de agenda bij zijn aantreden vier jaar geleden. Wetenschappers moesten een goede onderzoeker en docent zijn, maar ook maatschappelijke impact realiseren en allerlei managementtaken vervullen. Ze kwamen tijd tekort om al deze rollen te vervullen, zag hij. Samen met een daarvoor in het leven geroepen werkgroep kwam Bekkers met een plan: vijf verschillende profielen voor wetenschappers met daaraan gekoppelde carrièrepaden.

Naast het standaard profiel van 60% onderwijs en 40% onderzoek, kunnen ESSB-wetenschappers een model kiezen waarin de focus ligt onderwijs, onderzoek, societal impact of management/leiderschap. Zo kunnen wetenschappers zelf de richting bepalen in hun carrière. Voorheen bleef het standaard profiel van 60% onderwijs en 40% onderzoek de hele carrière gelijk. Nu kunnen jonge onderzoekers na in principe zes jaar één van de nieuwe profielen kiezen. Zo heeft een jonge Universitair Docent (UD) voldoende tijd om zich te bewijzen voor zij een profiel kiezen. Een profiel is in eerste instantie voor vier jaar. Daarna kunnen wetenschappers eventueel omschakelen naar een ander profiel. Van binnen en buiten Erasmus Universiteit Rotterdam is er veel belangstelling voor de ESSB-profielen, dat momenteel dient als pilot.

Erkenning voor de verschillende carrièrepaden

In mei kreeg Polak de mogelijkheid om als Universitair Hoofddocent (UHD) benoemd te worden. Hiervoor schreef ze onder andere een narratief, een beschrijving van haar loopbaan en visie voor haar toekomstige ontwikkeling, met het managementprofiel in haar achterhoofd. “Toen ik binnen de examencommissie het vertrouwen kreeg als voorzitter, voelde ik mij klaar om het narratief te schrijven toegespitst op het managementprofiel. Ik ben heel positief over de nieuwe functieprofielen. De term ‘Erkennen en Waarderen’ zegt het natuurlijk ook al. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in een organisatie kijkt waar de talenten en ambities van mensen liggen. Ik vind het mooi dat die erkenning er nu is voor de verschillende carrièrepaden en ik een deel van mijn tijd mag besteden aan management.”

Van onderwijs en management terug naar onderzoek

Op de vraag of er ook nadelen kleven aan werken in de nieuwe functieprofielen, moet Polak hard nadenken. In z’n algemeenheid is ze erg enthousiast, al kan ze zich voorstellen dat het als onderzoeker lastiger kan zijn om te kiezen voor de profielen onderwijs en management. “Stel dat je voorheen het gezicht was van een onderzoeksgroep, meerdere subsidies hebt verworven en er een tijdlang uit bent geweest, dan lijkt het mij wel moeilijker om je daar weer als leider in te manifesteren. Het zou mogelijk een nadeel kunnen zijn, waardoor het moeilijker zou kunnen worden om van de profielen onderwijs of management terug te gaan naar onderzoek.” Toch betekenen de profielen niet dat je je als wetenschapper enkel focust op een bepaalde poot (onderwijs, management, onderzoek of societal impact). “Je brengt tijdelijk een accentverschil aan op hetgeen waar jouw ambities liggen en blijft ondertussen actief op alle poten. Binnen het managementprofiel heb ik bijvoorbeeld nog evenveel onderzoekstijd als andere UHD’s zonder dit profiel.”

Een creatieve oplossing

Kijkend naar de hoge werkdruk, zijn de nieuwe wetenschappelijke profielen een belangrijke ontwikkeling, vindt Marike. Binnen ESSB zijn de studentenaantallen de afgelopen vijf jaar verdubbeld. De opleiding psychologie begon twintig jaar geleden nog met honderd studenten. Inmiddels zijn er 600 eerstejaars. In het topjaar 2019/2020, voor het instellen van de numerus fixus, waren dit er zelfs 900. Met andere woorden: er moet heel veel werk verzet worden. “De studentenaantallen zijn verdubbeld, maar de bekostiging is dat niet. Dat is ook een belangrijk punt. Ik denk dat Erkennen en Waarderen het landelijke probleem omtrent de bekostiging niet kan oplossen. In die zin is het wel een creatieve oplossing die ervoor zorgt dat de gevraagde inspanning wordt verdeeld op basis van ambities en talenten van mensen.”

Voldoening

Om haar heen ziet Polak veel mensen die hoge werkdruk ervaren, zelf ervaart ze die in sommige periodes ook. “Maar ik haal wel heel veel voldoening uit mijn werk. Erkennen en Waarderen betekent voor mij dat er nu een profiel ligt waarin de activiteiten waarmee je je als UHD bezighoudt, benoemd staan met een ontwikkelpad. Dat geeft mij op een bepaalde manier rust.”

Met het gegeven dat Marike wel op de verschillende poten inzetbaar blijft, maar met het accent op hetgeen waar ze goed in is, houdt ze meer energie over. “Als het ook nog gewaardeerd wordt in je functieprofiel is dat prettig, het geeft voldoening. Daardoor krijg ik het gevoel: iedereen telt evenzeer mee, waar zij of hij het accent ook op heeft liggen. Dat vind ik mooi. Het is denk ik ook een moderne kijk op wat het tegenwoordig als universiteit vraagt om de teamprestaties te leveren.”

Meer informatie

Onze universiteit heeft een uitgebreid programma Erkennen & Waarderen.

Medewerkers kunnen meepraten over het onderwerp in de volgende editie van de talkshow 'Board Talk' op 20 januari om 16:00.

Gerelateerde content
Volgens ESSB-decaan Victor Bekkers komen academici 'klem' zitten in het huidige systeem. "We gaan mensen nu meer in hun kracht zetten.”
Annelien Bredenoord cortege
Overvolle agenda's en de focus op publicaties. Genoeg academici lopen klem met hun werk. Via het project Erkennen & Waarderen wordt er gekeken naar oplossingen.
Lege collegezaal

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen