Alumni geven € 100.000,- aan ESL TalentFund

Alumni van Erasmus School of Law hebben de afgelopen vier weken voor een recordbedrag aan donaties gezorgd: 100.000 euro. In de avonduren en in het weekend spraken studenten van nu met studenten van toen. Het belteam bestond uit twintig studenten die ruim zeshonderd alumni telefonisch hebben gesproken.

Er werd aan alumni gevraagd naar hun studietijd, de stappen in hun carrière en of ze wilden doneren aan een van de vier geefprojecten. Door de mooie donaties kunnen alle vier de projecten worden uitgevoerd.

Alumni ontvingen vooraf een brief dat zij door een student konden worden gebeld. Bij de brief was een brochure met een uitleg van de geefprojecten, zoals exchange beurzen voor studenten en financiële steun voor een PHD-onderzoek. Naast het mooie bedrag mogen we ook trots zijn op de bereidwilligheid van alumni om (studenten)projecten financieel te steunen. De giving rate was 55%, dus een op de twee heeft een donatie toegezegd.

Direct na de laatste zondag, waar men tot op het laatste moment in spanning bleef of de barrière van €100.000 aan donaties ook daadwerkelijk geslecht zou worden, start de European Master in Law and Economics (EMLE) met haar belcampagne. Ook EMLE investeert zo in het contact met haar alumni en bouwt daarmee aan een eigen community waarin studenten, alumni en wetenschappers met elkaar verbonden zijn en academische kennis en ervaring te delen.

Het bestuur van Erasmus School of Law is trots op haar alumni en studenten die afgelopen vier weken zo’n mooie bijdrage hebben geleverd aan de academie. Daar zijn we groos op!