Alumnus Walther Haksteeg ontvangt Blenheim Scriptieprijs 2020

Foto van Walther Haksteeg

Walther Haksteeg, alumnus van de master Ondernemingsrecht en inmiddels werkzaam als advocaat-stagiair bij BVD Advocaten, heeft op woensdag 9 december j.l. de Blenheim Scriptieprijs 2020 in ontvangst mogen nemen voor zijn scriptie “Schadeverhaal voor optiebeleggers na misleiding door beursvennootschappen”.

Volgens de begeleider van de scriptie, Arnoud Pijls, universitair docent Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law, is het onderwerp van de scriptie vernieuwend en zeer relevant voor de praktijk. De scriptie geeft volgens Pijls een heldere, niet eerder uitgevoerde, analyse van de hordes die optiebeleggers moeten nemen om hun door de misleiding veroorzaakte koersgerelateerde schade vergoed te krijgen. Daarbij gaat Haksteeg uitgebreid en vakkundig in op de aansprakelijkheidsvereisten onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schade. Aan de hand van verschillende scenario’s brengt hij in kaart welke schade de optiebelegger als gevolg van misleidende berichtgeving kan lijden. Voor gevallen waarin naast de beurskoers van het onderliggende aandeel ook de voor de optie betaalde prijs door de misleiding is beïnvloed, maakt Haksteeg daarnaast gebruik van de uit de financiële wiskunde afkomstige Black-Scholes-formule teneinde de door de misleiding veroorzaakte inflatie in de optieprijs te kunnen kwantificeren. ‘De scriptie levert een wezenlijke bijdrage aan zowel het ondernemingsrecht als het financieel aansprakelijkheidsrecht en geeft blijk van een grote kennis en deskundigheid op deze rechtsgebieden’, aldus Pijls.

De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste vennootschapsrechtelijke masterscriptie. Uit meer dan 50 inzendingen kwam de scriptie van Walther als winnaar uit de bus. De prijs bestaat naast een geldbedrag uit de uitgifte van de scriptie in boekvorm. De master Ondernemingsrecht feliciteert Walther van harte met deze mooie prijs!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen