Anne Gielen benoemd tot hoogleraar Arbeidseconomie en Beleid

Erasmus School of Economics

Per 1 oktober 2019 is dr. Anne Gielen benoemd tot hoogleraar Arbeidseconomie en Beleid aan Erasmus School of Economics.

Anne Gielen heeft de afgelopen jaren op diverse terreinen opmerkelijk goed gepresteerd. Zo publiceert zij in gerenommeerde internationale tijdschriften. In 2017 beloonde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek haar met een Vidi beurs. Bovendien is Gielen een getalenteerd docent die, naast haar onderzoeksexpertise, ook gerelateerde vakken doceert, zoals het vak Geschiedenis van het economisch denken.

Top Lecturer Award

In 2016 erkende Erasmus School of Economics haar onderwijsprestaties en ontving zij het predicaat ‘Top Lecturer’. Twee jaar later werd zij ook genomineerd voor de universitaire Onderwijsprijs. Anne is tevens een zeer betrokken promotor. Haar laatste kandidaat, Esmée Zwiers, is recentelijk aan de slag gegaan als Postdoctoral Research Associate bij het Centre for Health and Wellbeing van Princeton University.

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek van Anne Gielen richt zich op uitkeringsafhankelijkheid gedurende meerdere generaties. Veel huishoudens zijn afhankelijk van uitkeringen om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Uitkeringsafhankelijkheid lijkt in veel gevallen van generatie op generatie over te gaan en kan hierdoor niet alleen een uitdaging voor de huidige generatie vormen, maar ook van invloed zijn op de uitkeringsafhankelijkheid van toekomstige generaties, met desastreuze gevolgen op het gebied van sociale ongelijkheid. Er is echter weinig bekend over de mate waarin opgroeien in een gezin dat afhankelijk is van uitkeringen er de oorzaak van is dat iemand zelf later ook afhankelijk van een uitkering wordt.

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om beter beleid op het gebied van uitkering te ontwikkelen, door aan te geven of, wanneer en op welke manier overheidsbeleid gericht moet worden op kinderen van gezinnen die een uitkering ontvangen.

Otto Swank, directeur van de capaciteitsgroep Algemene Economie reageert verheugd op de benoeming: ‘Het onderzoek van Anne wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van het aanpakken van de grote levensvragen, die zeer politiek relevant en empirisch overtuigend zijn.’

Videoportret ' Meet Your Professor'

Bekijk dit videoportret van Anne Gielen (in de serie van ‘Meet Your Professor’) en kom meer te weten over haar drijfveren en ambitie.

Universitair Docent
Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, Media and Public Relations Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl of +31 6 53 641 846.