Annelien Bredenoord nieuwe rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Annelien Bredenoord
Ed van Rijswijk

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft prof.dr. Annelien Bredenoord (1979) met ingang van 1 oktober 2021 benoemd tot de nieuwe, eerste vrouwelijke rector magnificus van de EUR. De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Zij volgt daarmee rector magnificus prof.dr. Frank van der Duijn Schouten op. Hij bekleedde deze functie ad interim sinds 1 januari 2021 en blijft in deze rol tot eind september 2021. Annelien Bredenoord is hoogleraar, lid van de Eerste Kamer, toezichthouder en bestuurder en werkt op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek.

Prof.dr.mr. Jaap Winter, voorzitter Raad van Toezicht EUR: “We zijn zeer verheugd met de benoeming en het besluit van Annelien Bredenoord om de functie van rector magnificus te aanvaarden. Bredenoord is een erkend leider en internationaal pionier in haar vakgebied, een echte verbinder op verschillende vlakken. Ze is een aanwinst voor onze toonaangevende universiteit en wij zien uit naar de samenwerking met haar.”

Tot heden leidt Bredenoord de afdeling Medical Humanities in het UMC Utrecht, een interdisciplinaire afdeling met ethici, gezondheidsjuristen, medisch historici en narrative medicine: het gebruik van verhalen van zowel patiënten en zorgprofessionals om de zorg menselijker te maken. Haar onderzoeksgroep daar richt zich op ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals Artificial Intelligence, Big Data en biobanken, regeneratieve geneeskunde, tissue engineering en stamcelonderzoek, genetica (zoals CRISPR/Cas) en voortplantingstechnieken.

Achtergrond

Gedurende haar academische carrière heeft Bredenoord een groot aantal bestuurlijke/adviserende functies bekleed, o.a. voor het ZonMw bestuur en bij de Raad van Toezicht Amsterdam UMC  en veel maatschappelijke en leidinggevende ervaring opgedaan. Daarnaast is zij sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66 en sinds 2019 fractievoorzitter. 

 “Ik geloof heel erg in de maatschappelijke rol die een universiteit heeft. We hebben de wetenschap nodig om antwoorden te vinden op de complexe vragen van deze tijd, zoals klimaatverandering, polarisering, digitalisering, technologische innovatie, demografische ontwikkelingen en sociale ongelijkheid. Zowel het DNA van de EUR als haar ligging in de stedelijke regio Rotterdam bieden een uitstekend aanknopingspunt om dergelijke thema’s vanuit een interdisciplinaire invalshoek en dicht bij de realiteit van alledag te adresseren”, aldus Annelien Bredenoord. 

Bredenoord studeerde theologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 in de medische ethiek aan de Universiteit Maastricht. In 2014 werd Bredenoord geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2017 is ze benoemd tot hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht.

Benoemingsprocedure

De Raad van Toezicht is tot de benoeming van Bredenoord overgegaan na een uitgebreide procedure waarbij onder meer de universitaire hoogleraren corps suggesties voor kandidaten kon aandragen. De breed samengesteld sollicitatiecommissie telde leden vanuit het College van Bestuur, het college van decanen, de beleidsdirecteuren en de (vertrouwenscommissie van de) Universiteitsraad. De profielschets voor de nieuwe rector kwam samen met de universitaire gemeenschap tot stand. De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd op de voordracht van Annelien Bredenoord. Bredenoord is benoemd voor vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming.

Rectorenoverdracht

De rectoraatsoverdracht zal plaatsvinden op 30 september 2021. “De Raad van Toezicht is Frank van der Duijn Schouten zeer dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen periode. Met grote ervaring, deskundigheid en betrokkenheid heeft Frank een hele stimulerende rol gespeeld bij het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam.”, benadrukt Jaap Winter.

Meer informatie

Rateb Abawi MSc, Sr. Woordvoerder
Erasmus Universiteit Rotterdam
rateb.abawi@eur.nl, 06 3649 5419

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen