Antoinette de Bont benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg

Per 1 februari 2017 is prof.dr. Antoinette de Bont van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) aangesteld als bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg. De benoeming van De Bont past in het streven vanuit iBMG om vorm te geven aan innovaties in de organisatie van zorg door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.

De Bont is expert in de sociologie van innovaties in zorg. Zij richt zich op relaties tussen innovaties en de sociale praktijken waarin die zijn ingebed. “Denk hier bijvoorbeeld aan eHealth. We doen vaak alsof innovatie leidend is, maar door de slechte inbedding in de zorg komt veel niet tot stand dat technisch wel kan.“ Haar onderzoek is niet alleen onderzoek van beleid, maar ook voor beleid met alle betrokkenen van innovaties in de alledaagse zorgpraktijk.

Verder gaat Antoinette de Bont met zorgverleners, beleidsmakers en technici onderzoek doen naar de ontwikkeling van big data en de herdefinitie van bewijs. De vraag is of en hoe big data de besluitvorming verandert over wie welke zorg krijgt. Daarnaast kan het opzetten van een internationaal onderzoeksnetwerk voor het gebruik van internationale kennis over zorginnovaties voor nationaal beleid en lokale zorginstanties - onder het motto ‘breng internationalisering thuis’- niet ontbreken. Dit netwerk sluit aan bij de European joint master degree in Health Economics en management (Eu-HEM.eu) waarvan De Bont de internationale programma directeur is.

Meer informatie

Informatie over prof.dr. Antoinette de Bont kunt u terugvinden op haar persoonlijke pagina.

Al uw vragen over het persbericht kunt u richten aan Wouter Kleijheeg, afdeling marketing & communicatie iBMG, via T (010) 408 8878 of M 06- 38 73 98 13 of via E-communicatie@bmg.eur.nl