AOV & zzp: ondanks bestaande mogelijkheden toch naar verplichte verzekeringsdekking?

Nederland telt meer dan een miljoen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Van die groep heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt raken, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Als reden voor het niet verzekerd zijn wordt opgegeven dat de kosten niet opwegen tegen de baten, maar ook dat mensen het niet kunnen betalen. Een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) kost al gauw drieduizend euro per jaar. Daarnaast geldt dat hoe risicovoller het beroep is, hoe duurder het wordt. Mop van Tiggele-van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht aan Erasmus School of Law, legt aan NRC uit dat iedereen, en dus ook de zzp’er, in Nederland uiteindelijk te verzekeren is, mits de aspirant tijdig actie onderneemt.

Veel zzp’ers vinden het lastig om een sluitende AOV te vinden; naast de hoge premies, vormen ook de tijdsduur, de verzekerde zaken en het medisch dossier obstakels. Zowel de verzekeraar als de ondernemer kan ervoor kiezen om bepaalde zaken niet te verzekeren, zoals botbreuken of een burn-out. Voor iemand kan worden verzekerd, wordt zijn of haar medisch dossier doorgelicht. En daar gaat het bij veel ondernemers fout; hun medisch verleden staat bijvoorbeeld aan acceptatie in de weg of hun leeftijd is te hoog. 

Mop van Tiggele-van der Velde kent als hoogleraar de verhalen: “Maar ik snap ook dat een verzekeraar niet alle risico’s op zich wil en kan nemen. Er geldt voor de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering nu eenmaal geen verzekeringsplicht. Als je uit loondienst treedt en net je eigen bedrijf start, kun je binnen dertien weken een verzekering bij het UWV afsluiten. Daar word je geaccepteerd zonder beoordeling van een arts en de premie staat vast.”

Daarnaast kun je in aanmerking komen voor de zogenaamde vangnetverzekering. “Word je op medische gronden afgewezen voor een particuliere AOV, dan kun je na je afwijzing teruggaan naar diezelfde verzekeraar en gebruikmaken van de vangnetverzekering daar”, legt Van Tiggele-van der Velde uit. “Het nadeel is wel dat de wachttijd voordat er geld uitgekeerd wordt bij een vangnetverzekering twaalf maanden is, en de dekking vrij minimaal is met een relatief hoge premie”, voegt ze daaraan toe. “Maar iedereen in Nederland is uiteindelijk te verzekeren”, concludeert de hoogleraar Verzekeringsrecht. “Wellicht niet altijd tegen de bedragen of voor de uitkeringsduur die we zouden willen, maar enige dekking is te realiseren. Je moet die stap wel tijdig zetten.”

Professor
Meer informatie

Lees het hele artikel hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen