“Arbeid, gezondheid en geluk van oude mensen”

Erasmus School of Economics

Op vrijdag 19 mei 2017 aanvaardt prof.dr.ir. Jan van Ours in het openbaar zijn ambt als hoogleraar Toegepaste Economie, in het bijzonder Arbeid, Gezondheid en Welzijn aan Erasmus School of Economics. De titel van zijn inaugurele rede is “Arbeid, gezondheid en geluk van oude mensen”.

In zijn oratie geeft Jan van Ours een beschrijving van arbeidsmarktpositie, levensverwachting en levensgeluk van oude mensen. Hij laat zien dat de werkgelegenheid onder ouderen sterk is toegenomen maar ook de werkloosheid en vooral de langdurige werkloosheid. De oorzaken van de slechte positie van oude werklozen is niet zonder meer duidelijk. Financiële prikkels voor werkgevers om een baan aan te bieden en voor werklozen om die baan te aanvaarden zijn toegenomen. Van Ours gaat ook in op onderzoek naar het verband tussen leeftijd en productiviteit, naar leeftijdsdiscriminatie en actief arbeidsmarktbeleid. De levensverwachting van oude mensen is sterk toegenomen maar de verschillen tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden zijn nog steeds groot, vooral daar waar het gaat om levensverwachting in goede gezondheid. Over het algemeen zijn oude mensen gelukkig. Volgens Van Ours geeft het onderzoek naar de relatie tussen pensionering en gezondheid en geluk geen eenduidige uitkomsten. Hij stelt dat een flexibele AOW-leeftijd het welzijn van oude mensen kan vergroten.

Over Jan van Ours

Jan van Ours staat steevast in de top van de ranglijsten van beste economen in Nederland, ongeacht de manier waarop de ranglijst wordt samengesteld. Hiervoor was hij hoogleraar aan Tilburg University. Zijn boek over de economie van imperfecte arbeidsmarkten, geschreven samen met Tito Boeri, wordt op veel universiteiten als het standaard-tekstboek voor arbeidseconomie gebruikt. Zijn werk ligt op het raakvlak van arbeidseconomie en gezondheidseconomie en is daarmee van grote toegevoegde waarde voor de onderzoeksgroep gezondheidseconomie van Erasmus School of Economics. Zijn brede belangstelling voor toegepast economisch onderzoek komt ook tot uitdrukking in publicaties op het terrein van betaald voetbal, schoolprestaties van jonge kinderen, autodiefstal, woninginbraken en drugsbeleid.  Van Ours richt zich tevens op de ondersteuning en coaching van jonge onderzoekers bij hun werk, om zo een verdere impuls te geven aan het toponderzoek van de sectie gezondheidseconomie.

Meer informatie

De plechtigheid vangt aan om 16.00 uur in de Aula in het Erasmus-gebouw van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Aansluitend vindt om 16.45 uur de receptie plaats in hetzelfde gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl