Arbeidsmarkt achilleshiel van de Rotterdamse economie

Arbeidsmarkt achilleshiel van de Rotterdamse economie

Onlangs vond de presentatie van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) plaats. De EVR geeft, aan de hand van kerncijfers, trends en ontwikkelingen, inzicht in hoe de Rotterdamse economie er voor staat. Het thema van de EVR is Next Economy, Next City en een van de bijdragen is van de hand van Frank van Oort, buitengewoon hoogleraar op het vakgebied Stedelijke en Regionale Economie bij Erasmus School of Economics en wetenschappelijk directeur bij het Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS). 

In de EVR kijkt men naar de toekomstige economie en hoe technologische ontwikkelingen het werken in de toekomst gaan veranderen. Weliswaar groeit de economie in de Rotterdamse regio, maar de werkgelegenheid in de regio blijft achter. Door de toenemende automatisering en robotisering staan traditionele banen met veel routinematige taken onder druk. Volgens de EVR zijn er echter volop kansen, want de nieuwe economie levert ook weer nieuwe werkgelegenheid op.

De bijdrage van Frank van Oort en co-auteur Wouter Tuinenburg is getiteld ‘Arbeidsmarkt achilleshiel van de Rotterdamse economie’. Ze beargumenteren in dit essay dat cross-overs van bestaande kennis, ingebed in de vaardigheden en het menselijke kapitaal in stad en regio, nodig zijn om te komen tot economische vernieuwing. Recente detailstudies over ‘serious gaming’ (games waar je iets van leert) en economische clusters in de regio Rotterdam laten zien dat potentievolle marktniches zeker te onderscheiden zijn met een cross-over bril op. 

Meer informatie

Zie hieronder voor: ​

  • Het volledige essay 'Arbeidsmarkt achilleshiel van de Rotterdamse economie' van Frank van Oort en Wouter Tuinenburg.
  • De volledige Economische Verkenning Rotterdam