ASCERTAIN-project: verbetering van betaalbaarheid en duurzaamheid innovatieve gezondheidstechnologieën

doctor in conversation with patient.

De betaalbaarheid van nieuw goedgekeurde innovatieve gezondheidstechnologieën vormt in veel gezondheidssystemen een probleem. Betalende instanties in de gezondheidszorg en de sector van de gezondheidszorg in de hele Europese Unie hebben verschillende manieren verkend waarop de betaling voor nieuwe producten kan worden gedefinieerd.

In december 2022 is het door HORIZON gefinancierde ASCERTAIN-project (dat staat voor ‘Affordability and Sustainability improvements through new pricing, Cost- Effectiveness and ReimbursemenT models to Appraise INnovative health technologies’) van start gegaan. Het zoekt een oplossing voor de behoefte van patiënten, artsen, betalende instanties, toezichthouders en fabrikanten aan verbetering van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van innovatieve gezondheidstechnologieën (inclusief farmaceutische bedrijven) in Europa.

"Dure geneesmiddelen beter en sneller toegankelijk maken in Europa"

Erasmus Universiteit Rotterdam werkt met negen partners samen in een consortium: Comenius Universiteit Bratislava, Gesundheit Österreich GmbH, Universiteit van Oslo, Association Internationale de la Mutualité (AIM), Nuromedia GmbH, European Hematology Association (EHA), Myeloma Patients Europe (MPE), Chino SRL en OptiMedis.
 
Carin Uyl-De Groot, hoogleraar aan Erasmus School of Health Policy & Management en coördinator van het ASCERTAIN-project verklaart: “Dure geneesmiddelen beter en sneller toegankelijk maken in Europa. Dat is onze missie. Het project geeft ons de kans ons daarvoor in te zetten.”
 
Tomáš Tesař van de Comenius Universiteit Bratislava voegt daaraan toe: “Het is ons doel een duurzame oplossing te ontwikkelen. We dragen daaraan graag bij met onze expertise op het gebied van medische apparatuur en vergoedingen.”
 
Kate Morgan van Myeloma Patients Europe: “Het is belangrijk dat wij de behoeften en voorkeuren van patiënten in kaart brengen en dat we bij de ontwikkeling van nieuwe modellen rekening houden met hun gezichtspunten. Daarnaast bestaat er in Europa grote ongelijkheid in de toegang tot medicijnen. Daarom zijn we blij dat we aan een project kunnen meedoen waarin innovatieve prijsstellings- en vergoedingsmodellen en manieren om dit probleem aan te pakken worden verkend.”

Evenwicht brengen in de behoeften van alle stakeholders

ASCERTAIN richt zich op het verbeteren van huidige methoden van prijsstelling (op basis van waarde), het maken van modellen voor kosteneffectiviteit, drempels instellen, vergoedingen en betaling, om betaalbare prijzen vast te stellen en om een cyclische beoordeling van bredere maatschappelijke voordelen mogelijk te maken, inclusief kosten en risico’s. Het project is bedoeld om tot een evenwicht te komen tussen toegang tot betaalbare technologieën, de noodzaak om innovatie en ondernemerschap te bevorderen, en de noodzaak om rekening te houden met de impact van vernieuwingen op het milieu.

Duurzame tools om tot meer transparantie te komen, innovatie te belonen en toegang te versnellen

Aan de hand van een conceptueel kader waarin prijsstelling, beoordeling van gezondheidstechnologie en vergoedingen en betaling geïntegreerd zijn, gaat ASCERTAIN gebruiksvriendelijke tools ontwikkelen met open toegang waarmee beleid wordt ondersteund, waaronder (i) prijsstellingsmodellen, (ii) modellen voor waardebeoordeling en (iii) vergoedingsmodellen, die aan landspecifieke voorwaarden en patiëntenvoorkeuren kunnen worden aangepast. Deze tools zullen leiden tot betere transparantie en verantwoording bij de besluitvorming, minder onzekerheid voor alle stakeholders, beloning van vernieuwing op gebieden waar niet in behoeften wordt voorzien, snellere toegang voor patiënten en ondersteuning van planning en duurzaamheid op de lange termijn. Bovendien worden deze tools ontwikkeld, getest en gevalideerd voor drie casussen, waaronder geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, cel- en gentherapie, en medische apparatuur en in-vitro diagnostica.

Aan het multinationale, multidisciplinaire ASCERTAIN-consortium is een internationale dienstraad toegevoegd die is samengesteld uit belangrijke stakeholders, die deelnemen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de beleidsondersteunende tools. Alle tools worden op een gebruiksvriendelijk, openbaar toegankelijk, cloud-based platform gehost dat volgens open science-principes werkt. Het ASCERTAIN-project gaat in december 2022 van start en eindigt in november 2026. Het wordt bekostigd vanuit het kaderprogramma Horizon Europe onder subsidieovereenkomst nummer 101094938.

Samenwerkende partners:

Professor
Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg Ascertain via Twitter en LinkedIn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen