Banu Demir-Pakel benoemd tot hoogleraar Toegepaste Regionale Economie

Banu Demir smiling at the camera

Per 1 november 2023 is dr. Banu Demir-Pakel benoemd tot hoogleraar Toegepaste Regionale Economie (0,2 fte) op een leerstoel in het programma 'Towards Inclusive Academia', aan Erasmus School of Economics.

Banu Demir-Pakel heeft een brede interesse in onderzoek dat aansluit bij onderwerpen waarbij de sectie Strategy Economics betrokken is. Deze onderwerpen omvatten wegcapaciteit en infrastructuur, regionale resultaten, productienetwerken, veranderingen in het handelsbeleid en handelskrediet.

Demir-Pakel is universitair hoofddocent Economie aan de Universiteit van Oxford. Voordat ze bij de afdeling Economie van de Universiteit van Oxford kwam, werkte ze als universitair docent Economie aan de Bilkent Universiteit, Turkije. Ze bracht het academisch jaar 2016-2017 door als gastdocent bij de faculteit Economie van Princeton University, en de lente van 2022 als gastonderzoeker aan het Centre for Economic Performance aan London School of Economics. Banu Demir-Pekel behaalde in 2012 een doctoraat in de economie aan de Universiteit van Oxford.

Benoeming en leerstoel dragen bij aan meer genderdiversiteit

Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics, is blij met de benoeming van Banu Demir-Pakel op een leerstoel in het programma ‘Towards Inclusive Academia’: ‘"anu Demir-Pakel versterkt het prestige van de faculteit als toonaangevend instituut in de toegepaste economie. Haar benoeming past bovendien in de strategie van de universiteit om onderzoek te doen met maatschappelijke impact. Banu past perfect in het programma ‘Towards Inclusive Academia’ dat tot doel heeft de genderdiversiteit op hoogleraarsniveau aan Erasmus School of Economics te vergroten. Als vooraanstaand wetenschapper is ze ook een rolmodel voor jonge vrouwelijke onderzoekers."

Over het onderzoek van Banu Demir-Pekel

Het onderzoek van Banu Demir-Pakel bevindt zich op het snijvlak van internationale handel en ontwikkelingseconomie, waarbij de nadruk ligt op de manier waarop bedrijven zich aanpassen aan handelsgerelateerde schokken, en hoe hun aanpassing de totale economische uitkomsten, zoals groei en inkomen, bepaalt.

In haar onderzoek combineert ze theoretische en empirische benaderingen door overtuigende identificatiestrategieën te ontwikkelen op basis van daadwerkelijke beleidsveranderingen of beleidsinterventies (bijvoorbeeld verbeteringen aan de transportinfrastructuur), en vervolgens de empirische resultaten te interpreteren met behulp van theoretische inzichten. Haar werk is rechtstreeks van invloed op de beleidsvorming.

Sinds de succesvolle afronding van haar promotieonderzoek in 2012 is haar onderzoek gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, zoals de Journal of Political Economy, de Review of Economics and Statistics en de Journal of International Economics.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen