Bart Kuipers wint essaywedstrijd van NRC en KHMW

Bart Kuipers wint essaywedstrijd van NRC en KHMW

‘De container is de beste uitvinding van de laatste 100 jaar’ Op vrijdag 10 oktober 2014 heeft dr. Bart Kuipers, haveneconoom en verbonden aan Erasmus School of Economics, een gouden medaille mogen ontvangen voor zijn essay over de vraagstelling ‘Wat is de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en waarom?’

Kuipers verkoos de container tot dé uitvinding van de afgelopen honderd jaar. In zijn essay laat hij zien welke revolutie de container teweeg heeft gebracht in de wereldhandel. Hiermee won hij de jaarlijkse essaywedstrijd van dagblad NRC en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. De gouden medaille werd uitgereikt door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter van de KHMW.

Kuipers beschrijft hoe de container dankzij standaardisering, eenvoud en een daarbij passende infrastructuur de wereldhandel drastisch veranderde en deed groeien. ‘Door de container is transport over de wereld vrijwel gratis geworden.’ Wereldwijd wijst Kuipers op twee grote effecten. Zo’n zeshonderd miljoen mensen in Azië werden onderdeel van het internationale productiesysteem en werden daardoor een nieuwe welvarende middenklasse. Daarnaast profiteert de westerse consument van goedkope producten die overal ter wereld worden gemaakt voor een steeds lagere prijs.

De Nederlandse economie profiteert als exportland in het bijzonder van deze uitvinding. Daarvan geeft Kuipers vele voorbeelden, van de overslag in onze zeehavens en terminals tot hoogwaardige dienstverlening en productontwikkeling. Want ook de container kan beter, flexibeler en lichter en de werkprocessen worden meer en meer geautomatiseerd. Naast voordelen schetst Kuipers nadelen zoals congestie en emissies die samenhangen met het gesjouw van producten over de hele wereld. ‘We bevinden ons nu op het hoogtepunt van de globalisering rondom de container. Door nieuwe kansen, zoals 3D-printing zou het kunnen dat we in de toekomst minder in containers gaan vervoeren.’ Aldus Bart Kuipers.

Meer informatie

Zie hieronder het artikel in het NRC Handelsblad, 11 oktober 2014.