Bas Donkers benoemd tot bijzonder hoogleraar in Marketing Research

Op vrijdag 12 april 2013 aanvaardt prof.dr. Bas Donkers in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Marketing Research met het uitspreken van een rede getiteld 'De klant kan niet kiezen'.

Mensen kunnen kiezen en ze maken veel keuzes iedere dag. De meeste mensen zijn zich echter niet bewust van de invloed van hun omgeving op de keuzes die ze maken. Met zijn rede gaat Bas Donkers in op de impact van wat mensen zien (en wat ze niet zien), van wat mensen ervaren (en wat ze juist niet ervaren) en meer algemeen de impact van de meest opvallende kenmerken van de beslissingscontext op de uiteindelijke keuze. Bewijs zal worden geleverd aan de hand van een aantal toepassingen die variëren van online consumentenzoekgedrag tot aan het voorschrijfgedrag van huisartsen. De lessen die hieruit moeten worden getrokken door marketeers en beleidsmakers worden geïllustreerd op het gebied van de waardering van gezondheidstoestanden en van pensioensparen.

Bas Donkers promoveerde in 2000 in de econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is werkzaam bij de sectie Marketing van de vakgroep Bedrijfseconomie aan Erasmus School of Economics. Bas Donkers is lid van ERIM en van het Tinbergen Instituut en fellow bij Netspar en CentER.

Het onderzoek van Bas Donkers richt zich op de modelmatige analyse van het gedrag van consumenten. Hierbij worden inzichten vanuit de economische theorie en de meer gedragsmatige disciplines geïntegreerd en gekwantificeerd. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden door zowel marktpartijen als beleidsmakers. Daarnaast houdt Bas Donkers zich bezig met methoden om consumentenpreferenties te meten. Dit onderzoek helpt om te komen tot een verbeterde aansluiting van vraag en aanbod in de markt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of de financiële dienstverlening, of tot methoden om consumenten te helpen bij het sneller vinden van het juiste product in een online omgeving. Publicaties van zijn hand zijn verschenen in internationale toptijdschriften zoals Marketing Science, Journal of Marketing Research en Econometric Theory.

Voorafgaand aan de oratie wordt een symposium georganiseerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer aan de Erasmus School of Economics: e-mail: rdegroot@ese.eur.nl, tel: 010-4081762 en mobiel: 06-53641846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen