Bas Jacobs over het pensioenstelsel nadelig voor jongeren

Bas Jacobs over het pensioenstelsel nadelig voor jongeren

Het pensioenstelsel is oneerlijk. Jongeren betalen te veel, ouderen te weinig, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport dat nogal laat naar de Kamer is gestuurd.

"De timing had niet verdachter kunnen zijn," zegt hoogleraar Bas Jacobs openbare financiën en economisch beleid aan de Erasmus School of Economics. "Dit rapport bevat explosief materiaal." Het CPB stelt namelijk vast dat ons pensioenstelsel, dat stamt uit de naoorlogse jaren, oneerlijk is voor jongeren. Dat zet de solidariteit tussen de generaties, waarop dit systeem is gebaseerd, onder druk.

Meer informatie

Klik hieronder om het artikel in het Parool van 3 januari 2014 te lezen.