The Battle for the North Pole

Waarom lijken overheden niks te doen aan klimaatverandering? Terwijl, zeker in het onder zeespiegel gelegen Nederland, de consequenties van smeltend ijs groot zijn.

Overstromingsgevaar, luchtvervuiling en andere gezondheidsrisico’s worden alom begrepen en serieus genomen. Toch lukt het overheden niet om hier prioriteit aan te geven. Een van de redenen is dat het smeltende Noordpoolijs het gas en de olie in de grond eronder en de snellere vaarroute over het noorden bereikbaarder maken. Wat zijn de geopolitieke en economische krachten die spelen rondom het al dan niet handelen tegen klimaatverandering? En wat zijn eigenlijk precies de gevolgen van de smeltende ijskappen? 

Klimatoloog Roderik van de Wal (Universiteit Utrecht) schijnt licht op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering voor de Noordpool en de rest van de wereld.

Klimaatdeskundige Louise van Schaik (Head of EU & Global Affairs bij Instituut Clingendael) gaat tijdens dit programma in op de geopolitieke en economische strijd om de Noordpool.

The Battle for the North Pole