Bauke Visser over econometrie en wetenschappelijke integriteit

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse universiteiten in een kwaad daglicht zijn gesteld doordat wetenschappers geen integer onderzoek hebben gedaan. Bauke Visser, hoogleraar aan Erasmus School of Economics en directeur van het Tinbergen Instituut, geeft zijn mening in een column in de Economische Statistische Berichten (ESB) op 14 december 2012.

Commissies houden zich bezig met wetenschappelijke integriteit en hoe het toezicht hierop kan verbeteren. Door de recente gevallen krijgt het omgaan met en opslaan van onderzoeksdata veel aandacht. Volgens Visser is goede data-opslag belangrijk, ‘maar minstens zo belangrijk lijkt mij eerbied voor de methodes die ontwikkeld zijn om de data te analyseren.’

‘Econometrisch technieken zijn technieken om wetenschappelijk integer met de data en de te schatten vergelijkingen om te gaan. Econometriecursussen zijn dus niets anders dan cursussen wetenschappelijk integer handelen. Dat de econometrie lang moge leve!,’ aldus Bauke Visser in de ESB.

 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel