Bedrijfsleven belangrijk voor millenium doelen armoedebestrijding

Bedrijfsleven belangrijk voor millenium doelen

Dit jaar legde de Verenigde Naties met de ‘Sustainable Development Goals’ haar plannen vast voor armoedebestrijding tot het jaar 2030. Steeds vaker wordt erkend dat het bedrijfsleven daar samen met NGO’s en overheden een belangrijke rol in kan spelen. De Max Havelaar Lezing, die plaatsvindt op 28 oktober 2015, gaat over de manier waarop het Nederlandse bedrijfsleven kan bijdragen aan armoedebestrijding. De Max Havelaar Lezing wordt georganiseerd door Department of Business-Society management, samen met Partnership Resource Centre, van Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Armoedebestrijding is gecompliceerd. In de eerste plaats is armoede wijdverbreid: minstens de helft van de wereldbevolking heeft er mee te maken. En hoewel armoede vaak lokaal het meest zichtbaar is, ontstaan ongelijkheden vaak uit een onevenwichtige werking van wereldmarkten en waardeketens, vooral die van grondstoffen.

De Max Havelaar Lezing heeft als doel op een genuanceerde manier bij te dragen aan de gedachtevorming over de rol van bedrijven in armoedebestrijding. De Max Havelaar Stichting zelf is daar een goed voorbeeld van: het labellen van producten gebeurt steeds vaker in nauwe samenwerking van bedrijfsleven met overheden en NGO’s.

De achtste Max Havelaar Lezing vindt plaats op 28 oktober en zal zich richten op de ‘Sustainable Development Goals’. RSM'ers Steef van de Velde en Rob van Tulder zijn moderator deze middag.

De lezingen van vorige edities van de Max Havelaar Lezing zijn hier te vinden. Bekijk hier de video en de presentaties van de lezing in 2014.

Organisatie: Max Havelaar Foundation, Erasmus Research Institute on Management (ERIM), Triodos Bank, Centre on Sustainable Business and Development Cooperation (ECSAD) en het Department of Business-Society Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University