Belasting werkt beter dan protectionisme

Belasting werkt beter dan protectionisme

In hun opinie menen Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie en houder van de H.J. Witteveen leerstoel aan Erasmus School of Economics, en Harry Commandeur, hoogleraar industriële economie en bedrijfshuishoudkunde en houder van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel aan Erasmus School of Economics, dat het nieuwe kabinet niet mee moet gaan in het “Oranjegevoel” om bedrijven tegen buitenlandse overnames te beschermen, maar dat de belastingen aanpassen beter werkt. 

Het belastingregime en monetaire beleid zijn twee factoren die ruimte geven aan de overnamewedstrijd en de auteurs menen dat een analyse van deze drijfveren een betere receptuur levert voor maatregelen dan de protectionistische maatregelen die nu prevaleren. Bescherming tegen buitenlandse overnames maakt de bedrijfsleiding lui en geeft werknemers de ruimte voor opgeklopte looneisen en om die reden is een betere oplossing het speelveld gelijker maken door middel van het herzien van het overmatige belastingregime dat schuldfinanciering in de hand werkt.

Meer informatie

Klik hier voor het gehele artikel op NRC.nl, d.d. 24 mei 2017.