Belastingdienst ging te ver in afspraken met Uber

NPO Radio 1: Spraakmakers
Peter Kavelaars, Professor of Fiscal Economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Tot de woede van veel mensen heeft de Belastingdienst verregaande afspraken gemaakt met Uber omtrent te betalen belastingen. In het programma Spraakmakers van NPO Radio 1 is Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, te gast om zijn mening te geven over deze gebeurtenissen.

Recentelijk is naar buiten gekomen dat de Belastingdienst afspraken heeft gemaakt over de belastingen die Uber zou moeten betalen in Nederland. Gesuggereerd wordt dat dit gedaan is om het hoofdkantoor van Uber naar Nederland te krijgen. Professor Kavelaars geeft aan dat deze manier van omgang met een grote multinational naar zijn weten niet eerder is voorgekomen. Het is echter wel de moeite waard om dergelijke afspraken te maken, zolang zij niet zien op bewuste vertragingstactieken en andere maatregelen om de belastingen te drukken.

Verkeerde rol van de Belastingdienst

Het Nederlandse belastingstelsel kent echter zeer veel onzekerheden. Dit is begrijpelijk, nu het niet mogelijk is om voor een grote verscheidenheid aan situaties en bedrijven de belastingen tot op detail te regelen. Het is, zo geeft Kavelaars aan, wenselijk om deze onzekerheden voor bedrijven weg te nemen. De stand van zaken met Uber is onaanvaardbaar: ‘informatieverstrekking, bemoeizucht met het bedrijf, bescherming van het bedrijf: dit is niet de rol van de Belastingdienst’. Kavelaars vermoedt dat de Belastingdienst zo ver is gegaan vanwege de angst dat Uber zou vertrekken uit Nederland en daarmee werkgelegenheid en economische bedrijvigheid zou wegnemen.

Professor
Meer informatie

U kunt de uitzending van NPO Radio 1, 12 juli 2022, hier beluisteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen