Belastingherziening is een totaal gemiste kans

Belastingherziening is een totaal gemiste kans

Het kabinet lanceerde onlangs zijn belastingplannen. Hoofddoel is om structureel meer banen te creëren. Echter, het grootste deel van de lastenverlichting heeft een verwaarloosbaar effect op de structurele werkgelegenheid: lagere tarieven in de tweede en derde schijf en een langere derde schijf. Hoewel lagere tarieven iets meer arbeidsaanbod uitlokken van eerste verdieners, gaan tweede verdieners - omdat huishoudens rijker worden - zo veel minder werken dat het netto-effect nihil is. Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft zijn mening in Het Financieele Dagblad, d.d. 27 juni 2015.

‘Van een fundamentele belastingherziening is geen sprake. Noch van een vereenvoudiging: geen enkele heffingskorting, toeslag of aftrekpost wordt geschrapt.’ Aldus Jacobs. 

Meer informatie

Zie hieronder het volledige bericht in Het Financieele Dagblad, d.d. 27 juni 2015.