Benedict Dellaert nieuwe directeur capaciteitsgroep Bedrijfseconomie

Met ingang van 1 september 2017 is prof.dr.ir. Benedict Dellaert benoemd tot directeur van de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie van Erasmus School of Economics. Hij volgt hiermee prof.dr. Bas Donkers op die de positie 4 jaar bekleedde.

Bas Donkers: ‘Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar zie ik dat de capaciteitsgroep is gegroeid in termen van studenten en wetenschappers, maar bovenal wat betreft de kwaliteit van onderzoek en onderwijs. Het was dankbaar werk om dit proces waar nodig te mogen te faciliteren.’

Benedict Dellaert bedankt zijn voorganger voor al het goede werk en de sterke uitgangspositie van de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie waar hij op verder kan bouwen. Dellaert: ‘Ik zie het als mijn belangrijkste doel om de groei in maatschappelijke relevantie en de aandacht voor kwaliteit een verdere impuls te geven.’

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen