Benoeming interim-decaan Faculteit Wijsbegeerte

Frank van der Duijn Schouten (foto Uva)

Prof.dr. Frank van der Duijn Schouten, emeritus-hoogleraar Mathematische Besliskunde en voormalig rector magnificus van Tilburg University en de Vrije Universiteit, wordt met ingang van 1 oktober 2016 interim-decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte. Hij gaat onderzoek doen naar de duurzame ontwikkeling van het opleidingsportfolio van de faculteit en het aantrekken van nieuw wetenschappelijk talent. Van der Duijn Schouten is benoemd voor de periode van een jaar. Huidig decaan prof.dr. Jack Vromen heeft aangegeven geen nieuwe termijn te ambiëren. Hij treedt op eigen verzoek terug om zich weer te kunnen concentreren op zijn wetenschappelijk werk. De maand september wordt gebruikt voor overdracht en het inwerken van de interim-decaan.

Het College van Bestuur hecht groot belang aan filosofie als wetenschapsgebied voor de universiteit, maar heeft ook zorgen over de continuïteit op de lange termijn. Het College van Bestuur heeft daarom besloten om het komende jaar te gebruiken om zorgvuldig te onderzoeken wat de opties zijn om het wetenschapsgebied Wijsbegeerte op de lange termijn volwaardig en duurzaam binnen de Erasmus Universiteit te verankeren. Het gaat daarbij niet om een bezuinigingsoperatie. 

Erkentelijk
Het College van Bestuur is professor Vromen buitengewoon erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren om de faculteit door een moeilijke periode te loodsen. Onder zijn leiding werd onder andere het succesvolle Double Degree programma gestart, waarin enkele honderden studenten naast hun hoofdstudierichting ook een bachelor filosofie volgen. 

Zorgvuldige verkenning opties
Om de toekomstopties voor het wetenschapsgebied Wijsbegeerte te onderzoeken is prof.dr. Frank van der Duijn Schouten voor de periode van een jaar als interim-decaan benoemd. Van der Duijn Schouten heeft de opdracht advies uit te brengen over de duurzame ontwikkeling van het opleidingsportfolio filosofie en het aantrekken van nieuw wetenschappelijk talent, om daarmee de profilering van filosofie en van de Erasmus Universiteit te versterken. Daarnaast zal hij onderzoeken hoe de ondersteuning hiervoor het best kan worden vormgegeven. De interim-decaan zal in dat proces nadrukkelijk facultaire medewerkers en andere faculteiten betrekken om tot een breed draagvlak te komen. 

De Faculteitsraad heeft met Van der Duijn Schouten gesproken en is door het College van Bestuur gehoord over de voorgenomen benoeming en opdracht. Het College van Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Van der Duijn Schouten samen met de medewerkers tot een afgewogen en constructief advies zal komen.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen