Bert de Groot over risicobereidheid van CEO’s en CFO’s

Bert de Groot over risicobereidheid van CEO’s en CFO’s

In de beeldvorming over het bestuur van ondernemingen wordt de CEO gezien als de persoon die de grootste risico’s neemt en is de CFO degene die voorzichtiger is en zo nodig op de rem trapt. In werkelijkheid is de risicobereidheid van CEO’s en CFO’s niet zo verschillend. Dit blijkt uit een onderzoek dat onder leiding van Bert de Groot, bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan Erasmus School of Economics, is uitgevoerd. In een interview met CFO Magazine (uitgave januari-februari) licht De Groot de bevindingen toe.

De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met eerdere studies, maar volgens De Groot zijn die laatste uitgevoerd op basis van gegevens uit databases over bedrijfsprestaties. ‘Vanuit de psychologie wordt echter gesteld dat men niet alleen kwantitatief onderzoek moet doen, maar ook onderzoek onder de mensen die daadwerkelijk de eindverantwoordelijkheid dragen. Dat is nog niet eerder gedaan,’ aldus de Groot die zelf ook CFO is geweest.

Volgens De Groot toont het onderzoek de duale positie van de CFO goed aan. Op het gebied van risicobereidheid en eisen ten aanzien van return on investment zit de CFO tussen de CEO en de commissarissen in. ‘Hij moet behoudender en conservatiever zijn dan de CEO, hij wordt geacht meer beren op de weg te zien en hogere rendementen te eisen voor het nemen van risico.’

Het CFO Magazine is het magazine voor de CFO community in Nederland. Het blad biedt artikelen, opinies en interviews aan CFO’s die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en in de CFO community.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel (PDF)