‘Bescherm en benadeel godsdienst niet omdat het godsdienst is’

Het onderzoek van Sohail Wahedi is gericht op de verhouding tussen recht en religie: kan godsdienst worden uitgezonderd voor bijzondere bescherming, en mag godsdienst als basis worden gebruikt voor nadelige behandeling? In dit kader besteedt hij aandacht aan de vraag of godsdienstvrijheid apart moet worden beschermd in het recht. Ook doet hij onderzoek naar de toelaatbaarheid van jongens-en meisjesbesnijdenis, gezichtsbedekkende kleding en de inreisverboden van President Trump.

Godsdienst in het recht

Westerse landen worstelen opnieuw met de vraag hoe om te gaan met godsdienst in het recht. Die worsteling is lange tijd zichtbaar geweest in discussies over wat wel en niet als uiting van godsdienst bescherming verdient. Maar sinds een aantal jaren wordt er binnen de rechtstheorie en de liberale politieke filosofie een fundamenteel debat gevoerd over de vraag hoe je bijzondere bescherming van godsdienst in het recht zou kunnen rechtvaardigen.

Fundamenteel debat

Uit dit debat blijkt dat er geen reden is om godsdienst apart te beschermen. Deze conclusie houdt overigens niet in dat godsdienst geen bescherming mag toekomen of dat zij juist actief tegengewerkt moet worden. Andere fundamentele rechten zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en vereniging kunnen godsdienst voldoende beschermen.

Nadelige behandeling

Hoewel er dus geen reden bestaat om godsdienst qua godsdienst te beschermen in het recht, is sinds enkele jaren een ontwikkeling gaande waarin godsdienst juist qua godsdienst wordt uitgezonderd voor vergaande restricties. Deze nadelige behandeling varieert van wetgeving die het dragen van bepaalde kledingstukken verbiedt (zoals het dragen van hoofddoeken of sluiers) tot negatieve besluiten in relatie tot afgeven van bouwvergunningen voor gebedshuizen, het toelaten van migranten met een andere religieuze achtergrond, en het actief bepleiten van een gedifferentieerde uitleg van godsdienstvrijheid: tolerant ten opzichte van de dominant Christelijke traditie en behoedzaam voor de Islam. Deze nadelige ontwikkeling is niet te rijmen met centrale uitgangspunten van een liberale democratie: gelijkheid en neutraliteit.

De verdediging vindt plaats op 28 november 2019 om 15.30 uur plaats in de Senaatszaal van het Erasmus Building.

De digitale versie van het proefschrift is hier te downloaden.

CV

Over Sohail Wahedi

Sohail Wahedi is als Assistant Professor verbonden aan de sectie Sociology, Theory and Methodology van Erasmus School of Law.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen