‘Besef groot belang van VWO 5-rapport’

Besef groot belang van VWO 5-rapport’

Scholieren die een studie met een maximum aantal eerstejaarsstudenten (numerus fixus) willen gaan doen, moeten beseffen dat niet de eindexamencijfers, maar de cijfers van de jaren daarvoor straks medebepalend zijn voor de selectie. Dat zegt Gerard Hogendoorn, coördinator overgang vwo-wo van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De loting van dergelijke opleidingen is vanaf komend collegejaar vervangen door selectie. Studiekiezers moeten zich al voor 15 januari aanmelden en horen op 15 april of ze zijn toegelaten, ver voor de centrale eindexamens dus. 

Met ingang van komend collegejaar mogen universiteiten en hogescholen niet meer loten voor opleidingen met een numerus fixus (maximum aantal eerstejaars). Vanwege de verplichte selectie is de aanmelddatum voor al die studies vervroegd: scholieren moeten zich voor 15 januari aanmelden en horen op 15 april of ze zijn toegelaten. Dat is ver voor het begin van de centrale eindexamens. De eindcijfers worden dus niet meegenomen in de selectieprocedure.

Scholieren die een opleiding met een numerus fixus willen gaan doen, moeten beseffen dat het de cijfers op het VWO 5-rapport - en dus niet het einddiploma - zijn die er mede toe gaan doen bij de selectie, zegt Gerard Hogendoorn, coördinator overgang vwo-wo. Dat besef is er nog niet altijd, zegt hij in Trouw: "Mensen beseffen niet dat de cijfers aan het einde van vwo-5 de plaats hebben ingenomen van het eindexamen. Voor sommige opleidingen is het vijfde jaar het eindexamenjaar geworden."

Bij de scholen in het netwerk van de Erasmus Universiteit heeft Hogendoorn het belang van het vierde en vijfde schooljaar al benadrukt. Vanwege de vroege aanmeldingsdatum roept hij scholen op vroeger te beginnen met het voorbereiden van scholieren op hun vervolgopleiding, vooral degenen die een fixus-opleiding willen gaan doen.

Het keuzeproces begint sowieso steeds eerder, wat bijvoorbeeld te zien is aan het aantal VWO 4-scholieren dat Open Dagen bezoekt. Voor VWO 5-(en 6-) scholieren organiseert de Erasmus Universiteit al enige tijd studiekeuzeworkshops, waarbij scholieren leren een goede studiekeuze te maken. 

Aanmelden moest sowieso eerder dan voorheen, op 1 mei, door de invoering van de studiekeuzecheck. De Erasmus Universiteit speelt hierop in door Open Dagen eerder in het jaar te organiseren.

 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 1216 of press@eur.nl