Bestuurskundige Arwin van Buuren bijzonder hoogleraar Bestuurskunde

Bestuurskundige Arwin van Buuren bijzonder hoogleraar

Bestuurskundige dr. Arwin van Buuren is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder ‘Nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein’, in de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is mogelijk gemaakt door Erasmus Trustfonds. 

Een belangrijke ambitie van Arwin van Buuren is om vorm te geven aan een ontwerpgerichte bestuurskunde. Bij dit type onderzoek wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met het ontwerpen, testen en evalueren in de praktijk van interventies, zoals gedragsprikkels, beleidsinstrumenten, spelregels of organisatievormen. Van Buuren onderzoekt hoe overheden zodanig kunnen samenwerken met andere partijen waardoor het probleemoplossend vermogen van deze partijen beter kan worden aangewend voor het realiseren van publieke doelen, zoals de energietransitie of de waterveiligheid.

Dit stelt nieuwe eisen aan hoe overheden en andere partijen zichzelf organiseren en hoe deze samenwerking wordt georganiseerd. Maar ook hoe publieke organisaties beleid en sturing vormgeven. Zeker als bijvoorbeeld burgers het initiatief nemen, vergt dat voor overheden nieuwe competenties en aanpakken.

Over Arwin van Buuren
Dr. Arwin van Buuren (1980) is afgestudeerd en gepromoveerd bij de opleiding Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij deed veel onderzoek naar complexe besluitvormingsprocessen en beleidsverandering rond thema’s als waterbeheer en klimaatadaptatie. In 2015 verwierf hij van de EUR een subsidie voor een uitvoeren van een Research Excellence Initiative (REI). Dit multidisciplinaire, langjarig onderzoeksproject ‘Repolis’ richt zich op het probleemoplossend vermogen van maatschappelijke initiatieven in relatie tot het handelen van overheden.

Hij publiceerde tal van artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en redigeerde meerdere boeken. Veel onderzoek verrichtte hij in opdracht van overheden, waaronder de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Deltaprogramma. Hij is bij het Departement Bestuurskunde-Sociologie verantwoordelijk voor het professionaliseren van de maatschappelijke valorisatie van het onderzoek. Hij is co-editor van het International Journal of Water Governance. Naast zijn werk als wetenschapper is hij schoolbestuurder en raadslid voor de SGP in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Meer informatie

Marjolein Kooistra | mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl