Beter nieuwe woorden leren door oefentoetsen en spreiden oefeningen

Beter nieuwe woorden leren door oefentoetsen en spreiden

Om kinderen nieuwe woorden aan te leren zijn het spreiden van woordenschatoefeningen en het maken van oefentoetsen effectiever dan het concentreren van oefeningen op één dag en het opnieuw bestuderen van nieuwe woorden. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Het spreiden van leermomenten en het ophalen uit het geheugen in woordenschatonderwijs op de basisschool’ van psychologe Nicole Goossens. Goossens verdedigt haar proefschrift donderdag 22 januari 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorafgaand aan haar promotie vindt er een symposium plaats. ​

Goossens onderzocht hoe basisschoolkinderen het beste nieuwe woorden kunnen onthouden. De hoeveelheid woorden die je kent heeft invloed op hoe goed je teksten kunt begrijpen. Daarom is woordenschatontwikkeling een belangrijk onderdeel op de basisschool. Goossens onderzocht of twee geheugenstrategieën, voortkomend uit onderzoek in de cognitieve psychologie, effectief zijn bij het leren van nieuwe woorden. Het gaat om het spreiden van leermomenten en het ophalen van informatie uit het geheugen.

Spreiding leermomenten en maken oefentoetsen
Goossens vond bij zowel het spreiden van leermomenten als bij het ophalen van informatie uit het geheugen positieve effecten op het leren van nieuwe woorden. Het spreiden van drie woordenschatoefeningen over drie dagen bleek bijvoorbeeld effectiever te zijn dan het concentreren van deze drie oefeningen op één dag. Ook werden meer woorden onthouden na het maken van oefentoetsen dan na het overschrijven van delen van de definitie van het woord, of na het maken van reguliere woordenschatoefeningen.

Het onderzoek van Goossens laat echter wel zien dat er grenzen zijn aan de mate waarin de leerstrategieën woordenschatonderwijs kunnen stimuleren. Uit één van de onderzoeken bleek namelijk dat het spreiden van leren over vier dagen niet effectiever was dan het spreiden van leren over twee dagen. Ook was het ophalen van een definitie niet effectiever dan het overschrijven van deze definitie, wanneer ook veel reguliere woordenschatoefeningen werden gedaan in de les.

Symposium
Voorafgaand aan de verdediging vindt een symposium ‘Cognition in the Classroom: The Application of Strategies from Cognitive Psychology in Education’ plaats, met onder meer dr. Jeffrey Karpicke (Purdue University), prof.dr. Liesbeth Kester (UU) en Gesa van den Broek (RU).

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, T 010 408 2135, E kooistra@fsw.eur.nl