Betere zorg door betere inzet verpleegkundig specialist en physician assistant

Betere zorg door betere inzet verpleegkundig specialist en

In Nederland mogen verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) verschillende medische handelingen verrichten zonder tussenkomst van een arts. Zij krijgen echter vaak onvoldoende ruimte en vertrouwen om optimaal gebruik te kunnen maken van hun expertise en competenties. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als de wettelijke bevoegdheden van de VS en de PA beter worden benut, kan de kwaliteit en continuïteit van zorg sterk worden verbeterd.

Sinds 2012 hebben verpleegkundig specialisten en physician assistants in Nederland de bevoegdheid om bepaalde zelfstandig voorbehouden handelingen te indiceren en verrichten, zoals katheterisaties, defibrillaties en het voorschrijven van medicijnen. Het voornaamste doel van deze taakherschikking was om medisch specialisten werk uit handen te nemen. 
Daarnaast kunnen verpleegkundig specialisten en physician assistants een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties en verbeteringen in de zorg, bijvoorbeeld door care en cure te verbinden en door de begeleiding van patiënten en familieleden verder te versterken.

 Aanbevelingen
De onderzoekers doen aanbevelingen om de kwaliteiten van verpleegkundig specialisten en physician assistants beter te benutten. Zo moeten deze meer lef tonen en zich beter profileren. Ook helpt het als VS en PA nadrukkelijker deelnemen aan discussies over kwaliteit van zorg. Tot slot adviseren de onderzoekers dat er meer landelijke organisatie en sturing komt voor deze groep binnen de zorg.

De uitkomsten van het onderzoek worden uitvoerig beschreven in het onlangs verschenen rapport De rol van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in de zorg, een praktijkonderzoek naar taakherschikking in de tweede- en derdelijnszorg in Nederland.

Meer informatie

Marketing & Communicatie iBMG, T (010) 408 8858, E communicatie@bmg.eur.nl