Betrokkenheid begint nu: het honours programma Inclusieve Energietransitie

De komende jaren zal er steeds meer gevraagd worden van burgers om klimaatverandering tegen te gaan. De energietransitie speelt een grote rol in de klimaatambities van onze maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen betrokken zullen zijn bij een omslag die ons allemaal raakt? Voor een inclusieve energietransitie is het noodzakelijk om interventies, beleid en instrumenten te ontwikkelen die breed worden gedragen. Onze studenten zullen tijdens hun werkzame leven een belangrijke rol gaan spelen in het slagen van de energietransitie. Dus waarom niet nu al beginnen? Met dit in gedachte presenteert EUR het nieuwe honours programma Inclusieve Energietransitie.

Op vrijdag 10 november was het zo ver: de feestelijke kick-off van het programma. Op deze regenachtige middag verzamelde 21 studenten van de faculteiten Erasmus School of Law, Erasmus School of Social & Bahavioural Sciences, Erasmus School of Economics en de Erasmus School of Philosophy zich voor een eerste kennismaking met de maatschappelijke partners met wie zij de komende 8 maanden gaan samenwerken aan een inclusieve energietransitie. Dit jaar zijn de partnerorganisaties Eneco, Greenchoice, NCOD, TNO, Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Barendrecht.

Inclusief programma over inclusieve energietransitie

De wereld heeft te maken met een ernstig klimaatprobleem met alle gevolgen van dien. Een belangrijke oorzaak van ons klimaatprobleem is het huidige niet-duurzame energiesysteem, waarin fossiele bronnen centraal staan. Om een meer duurzaam energiesysteem te krijgen is een systeemverandering nodig, oftewel een energietransitie. De komende jaren zal steeds meer gevraagd worden van burgers om klimaatverandering tegen te gaan. Voor het slagen van de energietransitie is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Helaas zien we vandaag de dag dat de lagere inkomens moeilijk meekomen in de transitie en zien we de eerste tekenen dat de energietransitie de sociaaleconomische verschillen vergroot.

In dit honours programma hechten we waarde aan alle stemmen en geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie. Daarom gaan onze studenten aan de slag met vraagstukken als rechtvaardigheid in het energiebeleid, de beschikbaarheid van duurzame producten voor de verschillende inkomensgroepen en ook met onderwerpen als energiearmoede en de barri√®res die mensen ervaren bij het verduurzamen van hun woning. Omdat inclusie hoog op de agenda staat, hebben onze maatschappelijke partners een bijdrage in een fonds gedoneerd waardoor iedere student een maandelijkse compensatie van 200 euro ontvangt. Hiermee willen we het programma toegankelijk maken voor alle studenten.  

De kick-off

Op vrijdag 10 november vond de veelbelovende kick-off plaats waarbij de 21 studenten en vijf partner organisaties voor het eerst bijeenkwamen voor een kennismaking. Onder leiding van Jasper Eshuis en Jacky Verhulst werden de deelnemers verwelkomd in een plenaire sessie, gevolgd door een posterronde waarin de studenten zich verder konden verdiepen in de verschillende vraagstukken.

Het programma vormt een waardevol platform waarin studenten, afkomstig vanuit diverse disciplines, samenwerken met partners uit verschillende sectoren in de energietransities met een doel voor ogen: samen werken aan en leren van de energietransitie. Tijdens de kick-off presenteerde de partners de uitdagingen waar zij in de praktijk tegen aanlopen. Hoe kun je zorgen voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten van de energietransitie? Hoe maak je groene keuzes voor iedereen beschikbaar? En wat is een effectieve manier om de inwoners van een woonwijk te betrekken bij je plannen? Dit zijn enkele voorbeelden van de complexe vraagstukken waar onze studenten het komende academisch jaar hun tanden in mogen zetten. Het beloofd een boeiend programma te worden waarin de studenten zichzelf uitdagen om concreet bij te dragen aan de energietransitie.

Het honoursprogramma Inclusieve Energietransitie wordt mede mogelijk gemaakt door Vital Cities and Citizens en Impact at the Core.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen