Big data waardevol bij maatschappelijke vraagstukken

Big data waardevol bij maatschappelijke vraagstukken

Digitale gegevens bieden een schat aan informatie voor de aanpak van grootstedelijke problemen en maatschappelijke vraagstukken. De Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en gemeente Rotterdam bundelen daarom hun krachten bij het inzetten van ‘big data’. Tijdens een conferentie op 24 september 2015 is het samenwerkingsverband Kenniswerkplaats Urban Big Data van start gegaan.

Economie, werkgelegenheid, gezondheid, cultuur, duurzaamheid, veiligheid en welzijn: op deze en andere terreinen kan 'big data' overheden informeren en helpen met het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld door vraag en aanbod van arbeid sneller bij elkaar te brengen, door te traceren waar criminaliteit en andere overlast het meest voorkomen of door in kaart te brengen waar toeristen komen en hoe zij zich door Rotterdam verplaatsen. Slechts een greep uit de big data-toepassingen waar de Kenniswerkplaats Urban Big Data zich op richt.

Big data

Door verregaande digitalisering van de samenleving groeit de totale hoeveelheid gegevens snel. Deze enorme hoeveelheid digitale data wordt niet alleen opgeslagen, maar kan ook steeds beter worden geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie op die kan worden ingezet om grootstedelijke vraagstukken aan te pakken.

De potentie van big data is enorm. Big data-toepassingen stellen de gemeente in staat om als smart city optimaal gebruik te maken van innovatieve werkwijzen en technieken. Tegelijkertijd zijn er nog tal van vragen hierbij: hoe kan deze potentie worden verzilverd binnen een overheidsorganisatie als de gemeente Rotterdam? Wat is daarvoor nodig en welke risico’s spelen daarbij? Welke gegevens zijn er en hoe betrouwbaar zijn ze? Hoe zit het eigenlijk met de privacy-gevoeligheid? Om deze en andere vragen te beantwoorden en om te kunnen experimenteren met big data in de praktijk, zijn de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit (E-Urban project) en de Hogeschool Rotterdam (Creating010) een samenwerkingsverband aangegaan.

Kenniswerkplaatsen

Behalve de Kenniswerkplaats Urban Big Data zijn er in Rotterdam meer kenniswerkplaatsen actief, zoals voor leefbare wijken, talentontwikkeling en gezondheid in de stad. Een kenniswerkplaats bestaat uit een combinatie van wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam. Afhankelijk van het vraagstuk worden andere (kennis)instellingen betrokken, zoals HBO’s en maatschappelijke organisaties. Door kennisdeling en -ontwikkeling worden nieuwe inzichten en oplossingen aangeboord voor maatschappelijke vraagstukken die in Rotterdam spelen.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties KWP-EUR: marjolein.kooistra@eur.nl of 010-4082135; of 
Fadi Hirzalla, coördinator Kenniswerkplaats Urban Big Data, hirzalla@rsm.nl of 06-28910250.