Boeklancering Van woorden naar daden

All team members of IDEA Center on stage in Theater Zuidplein
All team members of IDEA Center on stage in Theater Zuidplein

IDEA Center (Inclusion, Diversity, Equity & Access Center) van de Erasmus Universiteit Rotterdam presenteerde vrijdag 6 oktober het boek Van woorden naar daden - een gids voor een inclusieve organisatie. In het boek delen verschillende auteurs hun kennis van en ervaringen met een integrale aanpak die kan helpen een organisatie te veranderen naar een meer inclusieve, diverse, rechtvaardige, toegankelijke, en uiteindelijk een prettiger organisatie voor iedereen.

Over het boek Van woorden naar daden

Met het boek willen de auteurs werkgevers, werknemers en organisaties op een toegankelijke manier inspireren. Het boek biedt praktische handvatten bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van nieuwe of bestaande interventies en beleid op het gebied van diversiteit en inclusie.

Aan de orde komen de belangrijkste begrippen en definities, aanjagers en versnellers van de toegenomen aandacht voor diversiteit en inclusie en onderwerpen als verbinding en betrokkenheid, inclusieve organisatiecultuur en communicatie, inclusief HR-beleid, monitoring en onderzoek en inclusief leiderschap. Het boek is geschreven door prof. dr. Semiha Denktaş, dr. Gwen de Bruin, drs. Joris van den Ring-Bax, dr. Helen Tibboel, dr. Katarina Putnik, prof. dr. Rutger Engels, dr. Anne Wijtzes, Jacqueline Onyenze, MA, BSc, en dr. Yumna Asaf en is te bestellen via deze link.

Boeklancering

Op vrijdag 6 oktober, in Theater Zuidplein, reikte prof. dr. Semiha Denktaş, Chief Diversity Officer Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens een van de auteurs, het eerste exemplaar van het boek uit aan Rabin S. Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Prof. dr. Annelien Bredenoord, rector magnificus EUR, was aanwezig en hield het openingswoord: “Onder de inspirerende leiding van professor Semiha Denktaş heeft onze universiteit de afgelopen jaren een indrukwekkend IDEA Center opgebouwd. Een van de succesfactoren is de echt integrale aanpak: het gaat over onderwijs, onderzoek, HR en loopbaan, outreach, communicatie, selectie, architectuur en inrichting van de gebouwen. De discussies die we voeren en de stappen die we nemen schuren en glanzen tegelijk. Trots op het IDEA Center team en het mooie boek!”

Mary Tupan-Wenno, directeur ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, leidde de bijeenkomst als host en moderator en interviewde Semiha Denktaş en Rabin S. Baldewsingh, live op het podium.

Rabin S. Baldewsingh: “Verandering moet van onderop komen. Maar een leidinggevende kan het verschil maken. Ga je op de rem staan of geef je juist ruim baan aan diversiteit en inclusie? De gepassioneerde mensen van het IDEA Center hebben bewezen dat een gerichte aanpak, gecombineerd met tomeloze inzet, loont. Laat anderen profiteren van hun adviezen, lessen en ervaringen, zodat dit boek het begin is van een zich steeds verder uitbreidende olievlek. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar duwen en trekken loont. Keep up the good work!”

Semiha Denktaş: “Wij zijn ongelooflijk trots op ons boek. We hebben onze ervaringen en kennis op onze universiteit zo goed mogelijk proberen te vertalen om dit boek praktisch en toepasbaar te maken voor diverse organisaties in Nederland. We werken ook aan een Engelse versie van het boek, om zo veel mogelijk mensen te kunnen inspireren.”

EUR-alumnus Imane Wijsman sloot het programma af met haar vertolking van Where is the love.

Meer informatie

Inclusion, Diversity, Equity & Access

Kom meer te weten over wat ons IDEA Center doet via www.eur.nl/idea

Gerelateerde content
Kunstmatige intelligentie heeft tot belangrijke ontwikkelingen geleid: van ChatGPT tot gezichtsherkenning; maar wat zijn de gevaren?
Skull with AI written in the skull in lights
Mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond hebben vaak minder positieve carrièreperspectieven dan mensen met een Westerse of een Nederlandse achtergrond.
A map of the world, cut out of cardboard

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen