Boost van 2 miljoen euro voor onderzoek Erasmus School of Economics

Erasmus Universiteit Rotterdam verstrekt een belangrijke financiering voor het onderzoek van drie prominente onderzoeksgroepen aan Erasmus School of Economics. Met de Research Excellence Initiative (REI), probeert de universiteit toptalent te behouden en aan te trekken door het verhogen van het internationale profiel van het uitmuntende onderzoek en de verdere samenwerking tussen onderzoeksgroepen.

De drie onderzoeksgroepen worden vertegenwoordigd door professor Bas Donkers, professor Eddy van Doorslaer en professor Roy Thurik. Ze hebben dit geldbedrag toegekend gekregen van de Research Excellence Initiative omdat ze hun uitmuntendheid hebben laten zien via hun track record op het gebied van internationale publicaties, maatschappelijke impact and in het binnenhalen van belangrijke subsidies en toelages. 

De voorstellen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit academische experts van verschillende Nederlandse universiteiten. Aan de jury is een internationale peer review vooraf gegaan, waarvan de resultaten zijn meegenomen in de beoordeling.

 De projecten die een toelage hebben ontvangen zijn:

  • Erasmus Choice Modelling Centre Rotterdam (Bas Donkers)
  • Erasmus Centre for Health Economics Rotterdam (Eddy van Doorslaer)
  • What characterizes the entrepreneur? (Roy Thurik)
Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met: Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl +31 6 53 641 846