‘Borging en verspreiding vanaf begin onderdeel van verbeterproces in zorg’

Borging en verspreiding vanaf begin onderdeel van

Om verbeteringen in de zorg duurzaam te maken, zijn niet alleen goede verbeterprojecten nodig. Borging en verspreiding van die verbeteringen moeten vanaf het begin integraal in het proces worden verankerd. Nu richten veel zorgorganisaties zich vaak op het implementeren van ‘best practices’ door middel van verbeterprojecten. Borging en verspreiding komen pas daarna (en zijdelings) aan de orde. Slaghuis promoveert vrijdag 22 januari 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Ook neemt de complexiteit van de ouderenzorg toe. Dat vraagt om verbeteringen en veranderingen in de zorg. In haar promotieonderzoek bestudeerde Sarah Slaghuis hoe verbeteringen in de zorg beter geborgd en verspreid kunnen worden, in de context van verbeterprojecten in het landelijke kwaliteitsprogramma Zorg voor Beter.

In haar proefschrift ‘Riding the Waves of Quality Improvement’ combineert ze inzichten uit de sociale wetenschappen om te begrijpen hoe ideeën ‘reizen’ door de werkpraktijken in zorginstellingen.

Smalle focus ten koste van duurzaamheid
Uit het onderzoek van Slaghuis blijkt dat veel zorgorganisaties bij het doorvoeren van verbeterprogramma's een smalle, projectmatige focus hebben op het implementeren van ‘best practices’. Daardoor lopen ze het risico dat borging en verspreiding achter blijven en dat de bereikte verbetering niet beklijft en verspreiding naar andere afdelingen niet wordt gerealiseerd. 
Slaghuis pleit dan ook voor een meer structurele en integrale benadering van borging en verspreiding van kwaliteitsverbetering. Daarin worden borging en verspreiding niet behandeld als eindfasen van een verbeterproces, maar zijn ze vanaf het begin integraal onderdeel van het verbeterproces.

Over de promovendus
Op welke wijze ‘reizen’ ideeën (informatie, vaardigheden, kennis)? Dat is de vraag waar het hart ligt van onderzoekster Sarah Slaghuis (1977). Ze studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Door haar afstudeerscriptie over cognitieve aspecten van ontwerpprocessen bij TNO, ontwikkelde zij een interesse in creativiteit, leren en denkprocessen. Ze besefte al snel dat deze interessegebieden vereisten verder te kijken dan de grenzen van de psychologie. Bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA verzorgde ze daarom onderwijs over brede thema’s, zoals wetenschapsbeoefening en wetenschapsfilosofie, menselijk handelen, genomics en samenleving. In 2007 begon ze aan het Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) als junior onderzoeker. Momenteel werkt ze voor de Hogeschool Rotterdam als senior docent onderzoeksmethodologie.

Meer informatie

Marketing & Communicatie iBMG, communicatie@bmg.eur.nl, (010) 408 8868