Bouwen aan veerkrachtige steden voor toekomstige generaties

Vital Cities and Citizens in de schijnwerpers van Dies Natalis 2022
Fotograaf: Michelle Muus

De 109e Dies Natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam staat in het teken van het thema Vitale Steden en Burgers. In het bijzonder gaat er aandacht uit naar het bouwen van veerkrachtige en inclusieve steden en samenlevingen. Op maandag 7 november, de dag voor de verjaardag van onze universiteit, organiseren we een verdiepend programma over dit thema. De eredoctoraten van Erasmus Universiteit Rotterdam van dit jaar, hoogleraar Ien Ang en hoogleraar Ann Masten, zullen twee parallelle masterclasses verzorgen.

Vandaag de dag worden veel steden en hun inwoners over de hele wereld geconfronteerd met allerlei sociale, culturele, ecologische en economische uitdagingen die vragen om stedelijke transformaties en veerkracht. In vitale steden kunnen inwoners hun levensdoelen bereiken door goed onderwijs, zinvol werk en deelname aan het openbare leven. Er bestaan echter hardnekkige ongelijkheden in levenskansen tussen inwoners met verschillende culturele, economische en sociale achtergronden. Daarom kan niet iedereen op dezelfde veerkrachtige manier deze uitdagingen aangaan.

Eredoctoraten aan wetenschappers die bijdragen aan vitale steden en burgers

Hoe kunnen we veerkrachtige bewoners en inclusieve culturen ontwikkelen? Hoe kunnen we identiteit opbouwen onder bewoners? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe generaties kunnen opgroeien en beter toegerust zijn om in onze toekomstige steden te leven en te gedijen? Hoe kunnen we de veerkracht van toekomstige bewoners en de stedelijke gebieden waar zij wonen vergroten, zodat zij de grote sociale, ecologische en economische uitdagingen die voor hen liggen aankunnen.

Dit zijn vragen die worden besproken in twee parallelle masterclasses die dit jaar worden gegeven door de eredoctoraten van Erasmus Universiteit Rotterdam. Elk jaar kent de universiteit één of twee eredoctoraten toe aan vooraanstaande wetenschappers van buiten onze universiteit om hun bijdragen aan een specifiek onderzoeksgebied of aan de samenleving in het algemeen te eren. De prijzen gaan dit jaar tijdens de feestelijke bijeenkomst naar hoogleraar Ien Ang en hoogleraar Ann Masten.

Co-ontwerp van sociaal-culturele infrastructuur voor inclusieve steden

Hoogleraar Ien Ang zal aandacht besteden aan de ontwikkeling van meer inclusieve sociaal-culturele infrastructuren. Haar werk richt zich op patronen van culturele stromen en uitwisseling in een geglobaliseerde wereld, en behandelt kwesties als de politiek van identiteit, migratie, etniciteit, multiculturalisme en kwesties van vertegenwoordiging in hedendaagse culturele instellingen. Zij zal in het bijzonder aandacht besteden aan haar huidige onderzoek naar het project The Collaborative Museum in Sydney.

Veerkracht van de jeugd

Hoogleraar Ann Masten zal haar masterclass wijden aan de veerkracht van jongeren, die in hun leven met allerlei tegenslagen te maken krijgen. Zij zal het vooral hebben over haar multisystemische benadering van veerkracht, die onderstreept dat niet alleen het individu maar ook de groep (familie, buurt) en het systeem (van professionals en overheidsinstanties) erbij betrokken moeten worden om de geestelijke gezondheid en het welzijn te optimaliseren.

Er is volop ruimte om in debat te gaan met de twee eredoctoraten in de paneldiscussies die deel uitmaken van de masterclasses.

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de Masterclasses van prof. Ien Ang en prof. Ann Masten naar deze event pagina.

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:  

  • Inclusieve Steden en Diversiteit  

  • Duurzame en Rechtvaardige Steden 

  • Slimme Steden en Gemeenschappen 

  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen 

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS). 

Gerelateerde content
De verjaardag van Erasmus Universiteit Rotterdam op 8 november heeft als thema: 'Building Resilient and Inclusive Cities and Societies'.
Annelien Bredenoord dies natalis
Doe mee aan onze masterclasses door professor Ien Ang en professor Ann Masten, Eredoctoraten 2022, Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 7 november.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen