Brede gedragscode voor studentenverenigingen Erasmus Universiteit

Op dinsdag 17 september presenteerde rector magnificus Rutger Engels de brede gedragscode van de Erasmus Universiteit aan haar 90 studentenverenigingen. In deze gedragscode staan afspraken over gewenste cultuur die gelden voor alle studentenverenigingen, gedurende het hele jaar. De universiteit hecht waarde aan een goede relatie met de verenigingen en ziet het als haar verantwoordelijkheid in dialoog te zijn met de verenigingen en hen bewust te maken van wat wel en niet aanvaardbaar is. Zo is de gedragscode in samenwerking met de studentenverenigingen samengesteld.

Leuk en veilig studentenleven
Tijdens de presentatie vertelt rector magnificus Rutger Engels over het belang van de gedragscode. “Als vereniging heb je het hele jaar door de verantwoordelijkheid om een ​​leuke, veilige, sociale en gezonde omgeving voor je leden te creëren en te behouden. Om deze verantwoordelijkheid concreter te maken, is de brede gedragscode opgesteld voor het hele jaar. Ik ben blij met het groeiend wederzijds begrip dat we nodig hebben om samen een leuk en veilig studentenleven te creëren.”

Merel van Lunen, voorzitter R.K.v.V., sloot de bijeenkomst af; “We zijn dankbaar dat de Erasmus Universiteit ons heeft ondersteund bij het samenstellen van de gedragscode. Nu is het aan alle studentenverenigingen om de code te standaardiseren, een mooie manier om iedereen te laten zien waarom ze lid moeten worden van jouw vereniging.”

Brede gedragscode
In de brede gedragscode staan algemene afspraken over de gewenste cultuur als houvast voor alle gezelligheidsverenigingen, faculteits- en studieverenigingen, sportverenigingen en overige studentenorganisaties. De afspraken zijn in samenwerking met diezelfde studentenverenigingen samengesteld. De gedragscode wordt onderdeel van de ‘erkenningsregeling’, waarmee verenigingen bestuurbeurzen ontvangen en gebruik kunnen maken van faciliteiten bij de Erasmus Universiteit.

Gedragscode introductieperiode
Sinds vorig jaar is er ook een gedragscode tussen de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de studentengezelligheidsverenigingen voor de introductieperiode. Hierin zijn afspraken gemaakt om een leuke en veilige kennismakingstijd te waarborgen voor alle aspirant-leden. Omdat de verantwoordelijkheid niet ophoudt na de introductieperiode in september, is de brede gedragscode voor het gehele jaar opgesteld.

Fotobijschrift: V.l.n.r. Merel van Lunen (R.K.v.V.), Joop Mattijsse (Hoofd Studentenzaken), Rianne Nieuwdorp (Student Affairs), rector magnificus Rutgers Engels en Frederieke Hoitink (Studentcontactpersoon Erasmus Universiteit).

Meer informatie

Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Gerelateerde links
Rotterdamse gedragscode introductieperiode 2019 ondertekend

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen