“Brexit, What’s Next?”

Maandag 4 juli organiseert de ‘Erasmus Monetary Exchange een speciale editie over Brexit. In de discussiemiddag bespreken de hoogleraren Casper de Vries (ESE), Fabian Amtenbrink (ESL) en Markus Haverland (FSW) de mogelijke implicaties van Brexit op hun eigen expertisegebied. De voertaal is Engels.

Op 23 juni jl. gebeurde datgene wat weinigen hadden verwacht: de meerderheid van het Britse volk koos in het referendum tegen een langer verblijf van Groot-Brittannië in de Europese Unie: ‘Brexit’ was een feit. Als gevolg hiervan diende premier Cameron zijn ontslag in en verlaagden de kredietbeoordelaars Fitch and Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië. Het Britse pond daalde van $ 1.48 naar $ 1.31. De gevolgen voor de langere termijn zijn onzeker; op politiek, economisch en juridisch gebied. Toch is het zaak om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de consequenties van de Britse uittreding.

Programma

15.00: Short introduction

Mr. René Repasi, Erasmus School of Law

15.10: Input on the political implications and consequences of the Brexit vote

Prof. dr. Markus Haverland, Faculteit der Sociale wetenschappen 

15.30: Input on the economic implications and consequences of the Brexit vote

Prof. dr. Casper de Vries, Erasmus School of Economics

15.50: Input on the legal implications and consequences of the Brexit vote

Prof. dr. Fabian Amtenbrink, Erasmus School of Law

16.10: Discussion

17.00: Concluding remarks

Dr. Agnieszka Markiewicz, Erasmus School of Economics

De middag wordt georganiseerd door het Erasmus Monetary Exchange, dat werd opgericht als een interdisciplinair forum van economen en juristen met betrekking tot actuele zaken in het monetaire beleid. Betrokken zijn Erasmus School of Law, samen met de ESL stoel voor Recht van de Europese Unie, en Erasmus School of Economics, samen met de ESE Witteveen leerstoel Monetaire Economie.