Buitenlandse managers maken multiculturele teams effectiever

Door hun internationale werkervaring kunnen buitenlandse leiders beter bruggen slaan in multiculturele teams dan lokale leiders. Onder een buitenlandse leider verbeteren dan ook de teamprestaties van zulke teams. Managers uit het land zelf kunnen deze vaardigheid ook leren wanneer ze leiding gaan geven aan een multicultureel team, al duurt het dan wel wat langer voordat ze net zo effectief worden. Dit ontdekte bedrijfskundige Katja Raithel in haar promotieonderzoek.

Door kennis en ervaring uit verschillende culturen te combineren kan een multicultureel team creatieve oplossingen verzinnen om ingewikkelde problemen op te lossen. Aan de andere kant kunnen negatieve vooroordelen over teamleden met een andere culturele achtergrond de teamspirit ondermijnen en tot slechtere prestaties leiden. Uit het onderzoek van Raithel blijkt nu dat buitenlandse leiders de negatieve effecten van multiculturele samenwerkingen kunnen verminderen en juist sneller zien wat andere culturele achtergronden van teamleden het bedrijf kunnen opleveren.

Effectievere teams
Katja Raithel vermoedde dat de reden hiervoor was dat buitenlandse leiders door hun werkervaring in het buitenland beter in staat zouden zijn de processen van multiculturele teams te begrijpen en te managen. Raithel hield een enquête onder 66 teams met leden met een uiteenlopende culturele achtergrond. Het bleek dat teams met een buitenlandse manager het gevoel hadden dat ze meer hun best deden en in het algemeen effectiever waren. Ook slaagden deze teams er naar eigen zeggen vaker in hun werk op tijd af te krijgen en gaven ze aan beter in staat te zijn nieuwe, slimme manieren te vinden om hun taken uit te voeren.

Lokale leiders
Uit Raithel’s onderzoek bleek verder dat het voor buitenlandse managers van multiculturele teams, niet uitmaakt hoe lang ze al teamleider zijn. Hun ervaring geeft ze al gelijk een voorsprong bij het omgaan met andere culturen. Ze ontdekte dat voor lokale leiders de ervaring van het aansturen van een team met culturele diversiteit ook werkt als internationale werkervaring. Hoe langer een lokale leider zijn of haar positie in een multicultureel team had, hoe beter het team ging presteren, zo vond Raithel.

Geduld
Deze resultaten laten zien dat bedrijven geduld moeten hebben met multiculturele teams, vooral als het team een lokale leider heeft, zegt Raithel. Het duurt even voordat het werken met een multicultureel team voordelen oplevert. En omdat uit dit onderzoek blijkt dat internationale ervaring zo belangrijk is, zouden bedrijven er goed aan doen zo veel mogelijk internationale carrièrekansen te creëren voor hun werknemers, aldus Raithel. Tot slot concludeert ze dat bedrijven buitenlandse leiders meer mogelijkheden zouden moeten geven om hun kennis van het leiden van multiculturele teams over te dragen aan hun lokale collega's.

Meer informatie

Ramses Singeling, Media Officer RSM, T (010) 408 2028 E singeling@rsm.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen