Business studenten Sofia Ali en Tania Bhulai stichten Diandre: waar studenten vluchtelingen kunnen helpen.

Business studenten Sofia Ali en Tania Bhulai zijn twee vroege deelnemers aan Challenge Accepted, en ook goede voorbeelden van hoe studenten kunnen teruggeven aan de maatschappij. Vorig jaar zijn ze begonnen met hun stichting Diandre, die zich richt op het helpen van vluchtelingen die aan de universiteit gaan studeren - en vluchtelingen die een klein bedrijfje willen starten - met allerlei informatie. Zij zijn beiden buiten Nederland geboren en weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het soms kan zijn om in een heel andere samenleving te functioneren.

Hoe kwamen jullie op dit idee om vluchtelingen te helpen?
'We waren allebei "taalbuddies", die vrijwilligerswerk deden voor TTC (Taal & Trainingscentrum EUR): iemand helpen met taalvragen en andere zaken, een uur per week. Maar we merkten dat de vragen die we kregen van vluchtelingen die aan Erasmus wilden studeren, over meer dan alleen maar taal gingen. Ze hebben te maken met allerlei moeilijkheden. De Nederlandse omgangsvormen zijn anders dan die aan de universiteiten van hun woonplaats. Verschillende cursussen, verschillende vormen. Daarom wilden we studenten uit andere landen helpen om zich meer op hun gemak te voelen bij Erasmus, om ze een plek te geven waar ze nuttige informatie kunnen krijgen.'

Sofia Ali is net klaar met haar Bachelor Business Administration, ze combineert het werken voor Diandre met haar tweede Bachelor Philosophy bij FW. Haar ouders komen oorspronkelijk uit Somalië, maar zijn naar Ethiopië gevlucht. Toen Sofia vijf jaar oud was en de situatie in Somalië niet was verbeterd, besloten ze naar Nederland te komen. Ze zegt: 'Ik weet hoe een statushouder of vluchteling zich voelt omdat ik een van hen was. Mijn vader had bijvoorbeeld diploma's, maar die werden in Nederland minder gewaardeerd. Hij moest weer helemaal opnieuw beginnen en alles opnieuw doen'.

Tania Bhulai maakt haar Bachelor Business Administration af bij RSM. Ze is geboren in Suriname en tien jaar geleden naar Nederland gekomen. Hoewel ze al Nederlands sprak, moest ze nog steeds veel van de Nederlandse gebruiken overwinnen en leren. Ze zegt: 'Sinds ik me kan herinneren ben ik al geïnteresseerd in het bedrijfsleven. Vorig jaar heb ik een minor sociaal ondernemerschap gedaan. Het trekt mijn aandacht. Ik wil graag een bedrijf starten en tegelijkertijd andere mensen helpen.'

'Daarom wilden we studenten uit andere landen helpen om zich bij Erasmus meer op hun gemak te voelen en hen een plek te geven waar ze nuttige informatie kunnen krijgen'

Sofia Ali en Tania Bhulai, business studenten en oprichters van Diandre

Wat is Diandre’s belangrijkste aandachtspunt?
'
We hebben ontdekt dat er een grote behoefte is aan informatie over universiteiten, zoals: hoe moeten we ons gedragen? Wat doet de decaan? En waar is een studieadviseur voor en hoe vind je die? We gaven een workshop voor zestien statushouders die volgend jaar gaan studeren. We willen ze ook een netwerk geven: het is fijn als ze ook Nederlandse studenten kunnen ontmoeten. Maar de focus zal vooral liggen op ondernemerschap. We kwamen erachter dat veel laagopgeleide vluchtelingen onze hulp nog meer nodig hebben dan hoogopgeleide vluchtelingen. Veel laagopgeleide nieuwkomers (vluchtelingen en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering) willen graag werken en kleine bedrijven starten, maar weten niet hoe. We werken deels samen met de lokale overheid van Rotterdam. De overheid helpt deze mensen met het opstellen van een ondernemingsplan en Diandre helpt ze daarna. We kunnen helpen met een aantal vragen, zoals: hoe doe je marketing, hoe kom je aan een logo, een website, een netwerk, etc.'

Sommige mensen hebben de neiging te denken dat 'nieuwkomers' graag gebruik maken van ons welvaartssysteem en graag op de bank blijven liggen? 
'
We hebben het voorbeeld van een man die kleermaker wilde worden, maar niet durfde te beginnen en in de steek gelaten werd. Nu heeft hij zijn eigen bedrijfje in Rotterdam en het gaat goed. Hij heeft veel klanten en hij is blij. Veel mensen willen echt werken en iets doen, en soms zijn ze erg goed in bepaalde dingen, maar het is moeilijk voor hen om te beginnen. Ze missen de taal, kennis van de regelgeving of een netwerk. Kleine bedrijfjes starten in de stad is goed voor hen, maar ook goed voor Rotterdam en voor de economie in het algemeen. Kleine bedrijven zijn goed voor de stad'.

Ga je in de toekomst fulltime voor Diandre werken?
Tania: 'Ja, dat zou ik graag willen. Ik vind het leuk dat we mensen echt kunnen helpen, mensen die niet de mogelijkheden of kennis hebben, maar die veel ambitie en motivatie hebben. Elke keer als we met een vluchteling uit het programma van de gemeente Rotterdam praten, is deze persoon zo enthousiast. De mensen die we ontmoeten, willen graag werken'.

Gaan jullie studenten uitnodigen om zich bij het initiatief aan te sluiten?
'Ja, we willen zeker samenwerken met studenten. Ik wil studenten aanmoedigen om iets goeds te doen voor onze samenleving. Er zijn al veel studenten die iets willen doen, maar niet de mogelijkheid hebben om hun kennis echt te gebruiken om iets positiefs te doen'.

Meer informatie

Challenge Accepted is een gezamenlijke campagne van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Trustfonds. Samen met wetenschappers, studenten en alumni lopen zij voorop in het aangaan van de grote uitdagingen van de 21e eeuw. Tania Bhulai en Sofia Ali leveren al vroeg een bijdrage. U kunt hen - en veel andere studenten en alumni - vinden en contacteren op EUR Connect.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen