On Campus, als het kan | Online, omdat het kan.

Studeren tijdens de coronasituatie

Nederland heeft sinds eind februari 2020 te maken met de corona uitbraak en de maatregelen die de Nederlandse overheid op basis van de adviezen van het RIVM heeft genomen. Voor de Nederlandse universiteiten betekent dat dat sinds maandag 15 maart het onderwijs en onderzoek op afstand gebeurt. In veel gevallen zijn binnen één week alle colleges en werkgroepen, tentamens en toetsen omgebouwd naar online varianten en studeert en werkt iedereen vanuit huis. Dit heeft een enorme impact op onze studenten, docenten en wetenschappers. Samen werken we hard aan allerlei oplossingen. En al is het met elkaar communiceren via schermen niet altijd ideaal en hebben we nog geen goede online vervanging voor practica of veldwerk gevonden, we zijn inventief en komen elke dag een stukje dichter bij deze nieuwe werkelijkheid. Dat onze academische gemeenschap gebaat is bij het delen van kennis en ervaringen en het inspireert om elkaar te ontmoeten staat vast. Dus zodra dat weer kan, zijn wij de eerste die dat zullen omarmen.

Studie kiezen en starten

Daarom worden door de Nederlandse Universiteiten verschillende scenario’s uitgedacht.

On campus als het kan. Maar ook: online omdat het kan. Trots zijn we op de reeds behaalde resultaten. We hebben ons online onderwijs, onze online voorlichting en onze online opendagen op orde. Zo doen we ons uiterste best om de kwaliteit die ons Hoger Onderwijs kenmerkt aan te bieden. De wetenschap heeft nu meer dan ooit jonge mensen nodig. Jonge mensen die door een goede opleiding en academische vorming en bildung een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Alle universiteiten bieden in mei online voorlichtingsactiviteiten aan voor degenen die zich willen verdiepen in het programma-aanbod. Hiermee zetten wij jou graag aan om nu een studie te kiezen én in september te starten.

Een ding is zeker: de gezondheid staat voorop. We trachten met elkaar een wereldwijd gezondheidsprobleem op te lossen en in de tussentijd maken we er het beste van.

Het universitair onderwijs in Nederland staat aan.

Aan op de campus zodra het weer kan. Aan online omdat het nu kan.