Casper de Vries adviserend lid van de WRR

Op vrijdag 9 mei 2014 heeft de ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd om prof.dr. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, voor te dragen voor benoeming tot adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De benoeming van De Vries gaat in op 1 januari 2015.

Ook heeft de Ministerraad ingestemd met de voordracht voor benoeming van prof.dr. Godfried Engbersen tot lid van de Raad per 1 september a.s. Engbersen is als hoogleraar algemene sociologie verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering. Zijn positie is geregeld in de Wet van 30 juni 1976 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Instellingswet WRR). De WRR heeft tot taak de regering te adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. In tegenstelling tot andere adviesraden, is de WRR niet aan één beleidsector verbonden. De adviezen van de WRR zijn sectoroverstijgend. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Over Casper de Vries

Casper De Vries is hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics te Rotterdam. Daarnaast is hij onder andere plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de onafhankelijke Commissie verzekeraars, fellow bij het Tinbergen Instituut, Programme Director van het Risk Management programme van de Duisenberg school of finance, en lid van de EMU Monitor Group.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen