Casper de Vries over herkapitalisatie

Casper de Vries over herkapitalisatie

Europa heeft na het uitbreken van de kredietcrisis verzuimd banken te dwingen hun buffers te versterken, zoals in de Verenigde Staten wel is gebeurd. De eurozone dreigt hierdoor, net als Japan in de jaren 1990, opgescheept te worden met zogenoemde ‘zombiebanken’. Komende november, als de uitslagen van de zogenoemde ‘stresstests’ voor banken bekend zijn, heeft de Europese Centrale Bank een laatste kans op dit recht te zetten. Dat stelt Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics.

‘De centrale bank zou alle banken in Europa moeten dwingen om hun vermogensbuffers te versterken. Dat geldt volgens de hoogleraar ook voor Nederlandse en Duitse banken. Want alleen dan gaat het krediet weer vloeien.’ Aldus De Vries. 

Meer informatie

Klik hier om het gehele interview te beluisteren op de website van Me Judice, 22 september 2014.

Me Judice is een onafhankelijk discussieforum met als doel het debat onder economen te stimuleren.